Değerli Kâğıt Bedelleri


Değerli Kâğıdın Cinsi

Bedel (TL)

Genel Tebliğ

1 –    Noter kâğıtları

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhesabat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No: 79

a)     Noter kâğıdı

55,00

b)     Beyanname

55,00

c)      Protesto, vekâletname, re’sen senet

110,00

2 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

3 –   Pasaportlar

501,00

4 –   İkamet izni

356,00

5 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

6 –  

a)     Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

83,00

b)     Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

83,00

c)     Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

166,00

7 –    Aile cüzdanları

445,00

8 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

9 –   Sürücü belgeleri

624,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

624,00

11 – (Mülga: 06.01.2017-680 KHK/35. Md)

 

12 – Motorlu araç tescil belgesi

557,00

13 – İş makinesi tescil belgesi

468,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

33,00

15 –  Mavi kart

83,00

16 – Yabancı çalışma izin belgesi

356,00

17 –  Çalışma izni muafiyet belgesi

356,00

Bizi takip edin