Değerli Kâğıt Bedelleri


Değerli Kâğıdın Cinsi

Bedel (TL)

Genel Tebliğ

1 –    Noter kâğıtları

Muhesabat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No: 66

a)     Noter kâğıdı

20,00

b)     Beyanname

20,00

c)      Protesto, vekâletname, re’sen senet

40,00

2 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

3 –   Pasaportlar

180,00

4 –   İkamet izni

125,00

5 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

6 –  

a)     Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

b)     Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

30,00

c)      Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

60,00

7 –    Aile cüzdanları

160,00

8 –   (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

9 –   Sürücü belgeleri

225,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

225,00

11 – (Mülga: 06.01.2017-680 KHK/35. Md)

 

12 – Motorlu araç tescil belgesi

200,00

13 – İş makinesi tescil belgesi

170,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

12,00

15 –  Mavi kart

16,00

16 – Yabancı çalışma izin belgesi

125,00

17 –  Çalışma izni muafiyet belgesi

125,00

Bizi takip edin