Değerli Kâğıt Bedelleri


Değerli Kâğıdın Cinsi

Bedel (TL)

Genel Tebliğ

1 – Noter kâğıtları

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muhesabat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği Sıra No: 60

a) Noter kâğıdı

13,50

b) Beyanname

13,50

c) Protesto, vekâletname, re’sen senet

27,00

2 – (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

3 – Pasaportlar

133,50

4 – İkamet izni

89,00

5 – (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

6 –

a) Kanuni bildirim süresi dışında doğum nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

b) Değiştirme nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

22,50

c) Kayıp nedeniyle düzenlenen Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı

45,00

7 – Aile cüzdanları

121,00

8 – (Mülga: 30.12.2004-5281/14. Md)

9 – Sürücü belgeleri

166,00

10 – Sürücü çalışma belgeleri (karneleri)

166,00

11 – (Mülga: 06.01.2017-680 KHK/35. Md)

 

12 – Motorlu araç tescil belgesi

148,50

13 – İş makinesi tescil belgesi

124,00

14 – Banka çekleri (Her bir çek yaprağı)

8,00

15 – Mavi kart

12,50

16 – Yabancı çalışma izin belgesi

89,00

17– Çalışma izni muafiyet belgesi

89,00

Bizi takip edin