Diğer Kazanç ve İratlarda Uygulanan İstisna Tutarları


 

2019

2020

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı

14.800,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

18.000,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

33.000,00

40.000,00

Bizi takip edin