Diğer Kazanç ve İratlarda Uygulanan İstisna Tutarları


 

Birden fazla işverenden ücret alanlar için beyan sınırı (TL)

Tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı (TL)

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2017

30.000,00

30.000,00

1.600,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296

2018

34.000,00

34.000,00

1.800,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

2019

40.000,00

40.000,00

2.200,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2020

49.000,00

49.000,00

2.600,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

Bizi takip edin