Diğer Kazanç ve İratlarda Uygulanan İstisna Tutarları


 

2018

2019

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Değer artış kazançlarına ilişkin istisna tutarı

12.000,00

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

14.800,00

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

Arızi kazançlara ilişkin istisna tutarı

27.000,00

33.000,00

Bizi takip edin