Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır


Yıl

Amortisman Uygulama Sınırı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2019

1.200,00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 504

2020

1.400,00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 513

 

Bizi takip edin