Doğrudan Gider Yazılabilecek Demirbaşlara Ait Sınır


Yıl

Amortisman Uygulama Sınırı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2018

1.000,00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 490

2019

1.200,00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 504

Bizi takip edin