e-Adisyon Yükümlülük Tarihi


 

Takvim

VUK GT Sıra No

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Adisyon uygulamasına geçme zorunluluğu getirilen bankalar

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

509

Bizi takip edin