e-Arşiv Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 464 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 01.01.2017 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır. Zorunluluğun belirlenmesinde 2015 yılı gelir tablosundaki brüt satış hasılatı referans alınır.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Internet üzerinden satış gerçekleştiren mükellefler

5 Milyon TL/ 2015’ten itibaren her yıl için Şartı sağladığı yılın kurumlar vergisi beyannamesinin verilmesini takip eden hesap dönemi başında

Not: Mükelleflerin e-Arşiv uygulaması zorunluluğu belirlenirken sadece internet üzerinden yaptıkları satış tutarları değil toplam brüt satış hasılatları göz önünde bulundurulur.

Bizi takip edin