e-Arşiv Yükümlülük Takvimi


 

Takvim

VUK GT Sıra No

e-Fatura uygulaması kapsamında olanlar (e-Fatura uygulaması kapsamında olmayanlara düzenlenecek faturalar içi)

01.01.2020

2020 ve sonrasında e-Fatura uygulamasına girecekler için e-fatura uygulamasına girme tarihi

509

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları

01.01.2020

2020 ve sonrasında işe başlayacaklar, işe başlama tarihinden itibaren en fazla 3 ay

509

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından, 01.01.2020 tarihinden itibaren mükelleflere düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi aşanlar

01.01.2020

(e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu yok. Fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalı üzerinden düzenlenecek)

509

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından, 01.01.2020 tarihinden itibaren mükellef olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 30 bin TL’yi aşanlar

01.01.2020

(e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu yok. Fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalı üzerinden düzenlenecek)

509

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

509

İnternet üzerinden mal ve hizmet satışı yapan ve 2015 ve izleyen yıllarda satış hasılatı 5 milyon TL ve üzerinde olanlar

Yıllık beyannamenin verileceği tarihi izleyen hesap döneminin başı

2018 satış hasılatı 5 milyon TL’yi geçenler 01.01.2020

464

Not: e-Arşiv uygulaması zorunluluğu belirlenirken sadece internet üzerinden yapılan satış tutarları değil toplam brüt satış hasılatları göz önünde bulundurulur.

Bizi takip edin