e-Arşiv Yükümlülük Takvimi


 

Takvim

VUK GT Sıra No

e-Fatura uygulamasına dahil olma zorunluluğu bulunan mükellefler ile isteğe bağlı olarak e-Fatura uygulamasına bu Tebliğin yayım tarihi itibarıyla geçmiş olan mükellefler

01.01.2020

2020 ve sonrasında e-Fatura uygulamasına girecekler için e-fatura uygulamasına girme tarihi

509

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamlarda mal veya hizmet satışını gerçekleştirenler

01.01.2020

2020 ve sonrasında işe başlayacaklar, işe başlama tarihinden itibaren en fazla 3 ay 

509

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

2020 veya 2021’de sağlayanlar 01.07.2022’ye kadar;

2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen 7.ayın başına kadar

509

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından, 01.01.2020 tarihinden itibaren mükelleflere düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutar fatura düzenleme zorunluluğuna ilişkin tutarı aşanlar (2022 için 2.000 TL)

01.01.2020

(e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu yok. Fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalı üzerinden düzenlenecek)

509

e-Arşiv fatura uygulamasına dahil olmayanlar tarafından, 01.01.2020 tarihinden itibaren mükellef olmayanlara düzenlenecek faturaların, vergiler dahil toplam tutarı 5 bin TL’yi aşanlar

01.01.2020

(e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu yok. Fatura e-Arşiv Fatura olarak GİB Portalı üzerinden düzenlenecek)

509

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Arşiv Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

464

Not: e-Arşiv uygulaması zorunluluğu belirlenirken sadece internet üzerinden yapılan satış tutarları değil toplam brüt satış hasılatları göz önünde bulundurulur.

Bizi takip edin