e-Arşiv Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, 01.01.2020 itibariyle e-Arşiv uygulamasına geçmek zorundadır.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

 

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet ortamında ilan yayınlayanlar ile internet reklamcılığı hizmet aracıları

-

01.01.2020

2020 ve müteakip hesap dönemlerinden itibaren bu paragrafta belirtilen işler ile iştigal etmek üzere işe başlayacak mükelleflerin ise işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içerisinde e-Arşiv Uygulamasına geçmek zorundadır.

e-Fatura uygulamasına dahil olan mükellefler

-

01.01.2020

Not:
1)
Mükelleflerin e-Arşiv uygulaması zorunluluğu belirlenirken sadece internet üzerinden yaptıkları satış tutarları değil toplam brüt satış hasılatları göz önünde bulundurulur.

2) Uygulamaya dahil olmayan mükelleflerin 01.01.2020 tarihinden itibaren düzenleyecekleri faturanın vergiler dahil toplan tutarının 30.000 TL’yi  (vergi mükelleflerine düzenlenenlerin vergiler dahil toplam tutarının 5.000 TL’yi) aşması halinde, bu faturaların e-Belge düzenleme portal üzerinden e-Arşiv Fatura olarak düzenlenmesi gerekmektedir.

Bizi takip edin