e-Defter Yükümlülüğü Hadleri


3 sıra no.lu Elektronik Defter Genel Tebliği uyarınca e-Defter uygulamasına geçmesi gereken mükellefler, en son geçiş tarihleri ve (varsa) zorunluluk kapsamında olmak için gerekli asgari brüt satış hasılatı tutarları ile birlikte aşağıda belirtilmiştir.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu bulunan mükellefler

-

-

e-Fatura uygulamasına geçiş süresi içinde e-Defter uygulamasına geçmesi zorunlu kılınmıştır

Bağımsız denetime tabi olan şirketler

-

01.01.2020

Not: Yukarıda sayılan kapsamların dışında kalan mükellefler de istekleri doğrultusunda e-Defter uygulamasına geçiş yapabilirler.

Bizi takip edin