e-Fatura Yükümlülük Takvimi


     

Takvim

VUK GT Sıra No

2018, 2019 veya 2020 brüt satış hasılatı 5 milyon TL olanlar

İzleyen yıl 1 Temmuz

509

2021 hesap dönemi brüt satış hasılatı 4 milyon TL olanlar

İzleyen yıl 1 Temmuz

509

2022 veya müteakip hesap hesap dönemleri brüt satış hasılatı 3 milyon TL ve üzeri olanlar

İzleyen yıl 1 Temmuz

509

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alan (bayilik lisansı dahil) mükellefler

01.07.2020

Faaliyete 2020 ve izleyen yıllarda başlayanlar, izleyen 4. aybaşı

509

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükellefler

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

01.07.2020

Faaliyete 2020 ve izleyen yıllarda başlayanlar, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

509

Kendilerine veya aracı hizmet sağlayıcılarına ait internet sitelerinde veya diğer her türlü elektronik ortamda mal veya hizmet satışını gerçekleştiren mükelleflerden, 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 Milyon TL, 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL ve üzeri brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) olanlar

Brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) şartını 2020 veya 2021 hesap dönemlerinde sağlayanlar 01.07.2022 tarihine kadar; 2022 veya müteakip hesap dönemlerinde sağlayanlar ilgili hesap dönemini izleyen 7. ayın başına kadar

509

Sebze ve Meyveler ile yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar

01.01.2020

Faaliyete 2020 ve izleyen yıllarda başlayanlar, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

509

Sosyal Güvenlik Kurumu ile sözleşme imzalayan sağlık hizmeti sunucuları ile medikal malzeme ve ilaç/etken madde temin eden tüm mükellefler

01.07.2021

Bu tarihten sonra SGK ile sözleşme imzalayanlar ise söz konusu Kuruma fatura düzenlemeye başlamadan önce 

509

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2020 veya 2021 hesap dönemleri için 1 milyon TL olanlar

01.07.2022

509

Gayrimenkul ve/veya motorlu taşıt, inşa, imal, alım, satım veya kiralama işlemlerini yapanlar ile bu işlemlere aracılık faaliyetinde bulunan mükelleflerden brüt satış hasılatı (veya satışları ile gayrisafi iş hasılatı) 2022 veya müteakip hesap dönemleri için 500 Bin TL olanlar

ilgili hesap dönemini izleyen yedinci ayın başına kadar

509


Kültür ve Turizm Bakanlığı ile belediyelerden yatırım ve/veya işletme belgesi almak suretiyle konaklama hizmeti veren otel işletmeleri
 

01.07.2022

Faaliyete yeni başlayanlar izleyen dördüncü ayın başına kadar

509

Mal ihracı ve yolcu beraberinde eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olan mükellefler
 

01.07.2017

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020

509

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar
 
e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih  509

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar
 
e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih  509

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler
 
Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir) 509

Not: Yukarıda sayılan kapsamların dışında kalan mükellefler de istekleri doğrultusunda e-Fatura uygulamasına geçebilirler. 

Bizi takip edin