e-Fatura Yükümlülük Takvimi


     

Takvim

VUK GT Sıra No

2018 brüt satış hasılatı 10 milyon TL ve üzeri olanlar

01.01.2020

454

2018 veya 2019 brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar

01.07.2020

509

2020 veya izleyen yıllarda brüt satış hasılatı 5 milyon TL ve üzeri olanlar

İzleyen yıl 1 Temmuz

509

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (I) sayılı listedeki malların imali, ithali, teslimi vb. faaliyetleri nedeniyle Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu'ndan lisans alan mükellefler

01.07.2020

Faaliyete 2020 ve izleyen yıllarda başlayanlar, izleyen 4. aybaşı

509

Özel Tüketim Vergisi Kanunu’na ekli (III) sayılı listedeki malları imal, inşa ve/veya ithal eden mükellefler

Aracı hizmet sağlayıcıları, internet reklamcılığı hizmet aracıları ile internet ortamında ilan yayınlayanlar

01.07.2020

Faaliyete 2020 ve izleyen yıllarda başlayanlar, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

509

Sebze ve Meyveler ile yeterli Arz ve Talep Derinliği Bulunan Diğer Malların Ticaretinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun kapsamında, komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle uğraşanlar

01.01.2020

Faaliyete 2020 ve izleyen yıllarda başlayanlar, işe başlama tarihinden itibaren 3 ay içinde

509

Mal ihracı ve yolcu beraberinde eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olan mükellefler

01.07.2017

Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel faturayla yapılan bavul ticareti kapsamındaki satışlar açısından 01.07.2020

509

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih

509

e-Arşiv Fatura uygulamasına geçiş zorunluluğu nedeniyle e-Fatura uygulamasına geçmek zorunda olanlar

e-İrsaliye uygulamasına geçiş zorunluluğunun başladığı tarih

509

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Fatura uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

509

Not: Yukarıda sayılan kapsamların dışında kalan mükellefler de istekleri doğrultusunda e-Fatura uygulamasına geçebilirler.

Bizi takip edin