e-İrsaliye Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 487 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, e-İrsaliye Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, uygulamadan 397 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında getirilen e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler yararlanabilmektedir.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler

- 01.01.2018

Not: Tebliğin 6. maddesine göre, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin, uygulamaya dahil oldukları tarihi izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, kağıt ortamda da e-İrsaliye düzenleyebilirler. Ancak aynı işlem için elektronik belge veya kağıt ortamdaki belgelerinden sadece birinin düzenlenmesi gerekmektedir. Elektronik belge uygulamalarına dahil olunan tarihi izleyen üçüncü ayın sonundan sonra, e-İrsaliye uygulamasına kayıtlı mükelleflerin birbirlerine düzenleyecekleri irsaliyeler elektronik olmak zorundadır.

Bizi takip edin