e-Müstahsil Makbuzu Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 487 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması zorunlu bir uygulama olmayıp, mühtahsil makbuzu düzenlemek zorunda olan mükellefler gönüllü olarak uygulamaya geçebilir.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

e-Fatura Uygulamasından yararlanma iznine sahip olan mükellefler

-

01.01.2018

Bizi takip edin