e-Müstahsil Makbuzu Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, e-Müstahsil Makbuzu Uygulaması sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler için zorunlu kılınmıştır.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

E-Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar ile komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

-

01.07.2020

Bizi takip edin