e-Müstahsil Makbuzu Yükümlülük Takvimi


 

Takvim

VUK GT Sıra No

e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlar

01.07.2020

509

e-Fatura uygulamasına zorunlu olarak dahil olan mükelleflerden faaliyetleri gereği aynı zamanda müstahsil makbuzu düzenlemek zorunda olanlardan, 2020 ve izleyen yıllarda e-Fatura uygulamasına geçen ve müstahsil makbuzu düzenleme zorunluluğu bulunanlar

e-Fatura uygulamasına geçiş tarihi

509

Komisyoncu veya tüccar olarak sebze ve meyve ticaretiyle iştigal eden mükellefler

01.01.2020

509

Gelir İdaresi Başkanlığınca e-Müstahsil Makbuzu uygulamasına geçme zorunluluğu getirilenler

Başkanlıkça belirlenen tarih (En az 3 ay süre verilir)

509

Bizi takip edin