e-Serbest Meslek Makbuzu Yükümlülük Takvimi


 

Takvim

VUK GT Sıra No

01.02.2020 tarihi itibariyle faaliyetine devam edenler

01.06.2020

509

01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyete başlayacak olanlar

İşe başlama tarihini izleyen 3. ayın sonuna kadar

509

Bizi takip edin