e-Serbest Meslek Makbuzu Yükümlülüğü Hadleri


Aşağıda yer alan kapsamdaki mükellefler, 509 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği kapsamında, e-Serbest Meslek Makbuzu Uygulaması faaliyetine devam eden tüm serbest meslek erbapları için zorunlu kılınmıştır.

 

Asgari Brüt Satış Hasılatı/ Tespit Yılı

Uygulamaya Geçiş Tarihi

01.02.2020 tarihinden itibaren faaliyetine devam eden tüm serbest meslek erbapları (avukatlar, mali müşavirler, serbest çalışan doktorlar, mimarlar, mühendisler vb.)

-

01.06.2020

Bizi takip edin