Ek Mali Tablo Verme Sınırları


Yıl

Verildiği Yıl

Aktif Toplam (TL)

Net Satış Tutarı (TL)

2016

2017

14.613.300,00

32.473.700,00

2017

2018

16.727.800,00

37.172.600,00

2018

2019

20.697.300,00

45.993.700,00

2019

2020

25.370.800,00

56.379.100,00

2020

2021

27.682.100,00

61.515.200,00

Not: 10 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2000 yılı için belirlenen tutarlar yeniden değerleme oranları ile güncellenmiş, Tebliğde belirtilen şekilde 50 lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmamış, 50 liradan fazla olan tutarlar ise 100 liraya yükseltilmiştir.

Bizi takip edin