Engellilik İndirimi Tutarları


Yıl

Engellilik derecesi

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2019

Birinci derece engelliler

1.200,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

İkinci derece engelliler

650,00

Üçüncü derece engelliler

290,00

2020

Birinci derece engelliler

1.400,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

İkinci derece engelliler

790,00

Üçüncü derece engelliler

350,00

Bizi takip edin