Engellilik İndirimi Tutarları


Yıl

Engellilik derecesi

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2020

Birinci derece engelliler

1.400,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

İkinci derece engelliler

790,00

Üçüncü derece engelliler

350,00

2021

Birinci derece engelliler

1.500,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

İkinci derece engelliler

860,00

Üçüncü derece engelliler

380,00

Bizi takip edin