Engellilik İndirimi Tutarları


Yıl

Engellilik derecesi

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2022

Birinci derece engelliler

2.000,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 317

İkinci derece engelliler

1.170,00

Üçüncü derece engelliler

500,00

2023

Birinci derece engelliler

4.400,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 323

İkinci derece engelliler

2.600,00

Üçüncü derece engelliler

1.100,00

Bizi takip edin