Engellilik İndirimi Tutarları


Yıl

Engellilik derecesi

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ2020

Birinci derece engelliler

1.400,00Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

İkinci derece engelliler

790,00

Üçüncü derece engelliler

350,00

Bizi takip edin