Fatura Düzenleme Sınırı


Yıl

Fatura Düzenleme Sınırı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2019

1.200,00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 504

2020

1.400,00

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No: 513

Bizi takip edin