Gelir Vergisi Beyanname Verme SınırlarıGelir Türü

2018

2019

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Birden fazla işverenden ücret alanlar için beyan sınırı

34.000,00

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

40.000,00

 

 

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

Tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

 

34.000,00

 

40.000,00

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

 

1.800,00

 

2.200,00

Bizi takip edin