Gelir Vergisi Beyanname Verme Sınırları


 

Tek işverenden alınan ücretler

(TL)

Birden fazla işverenden alınan ücretler

(TL)

Birden fazla işverenden alınan ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratları

(TL)

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları

(TL)

İlgili Genel Tebliğ

2017

-

30.000,00

30.000,00

1.600,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296

2018

-

34.000,00

34.000,00

1.800,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

2019

-

40.000,00

40.000,00

2.200,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2020

600.000,00

49.000,00 ve

600.000,00

49.000,00

2.600,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2021

650.000,00

53.000,00 ve

650.000,00

53.000,00

2.800,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

Bizi takip edin