Gelir Vergisi Beyanname Verme Sınırları


Gelir Türü

2019

2020

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Tutar (TL)

İlgili Genel Tebliğ

Birden fazla işverenden ücret alanlar için beyan sınırı

40.000,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

49.000,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

Tevkifata tabi tutulmuş; birden fazla işverenden elde edilmiş ücretler, menkul sermaye iratları ve gayrimenkul sermaye iratlarında beyan sınırı

40.000,00

49.000,00

Tevkifata ve istisnaya konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratlarına ilişkin beyanname verme sınırı

2.200,00

2.600,00

Bizi takip edin