İşyeri Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı


 

İstisna Tutarı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2017

14,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 296

2018

16,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

2019

19,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2020

23,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2021

25,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

Bizi takip edin