İşyeri Dışında Kalan Yerlerde Yemek Verilmek Suretiyle Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı


 

İstisna Tutarı (TL)

İlgili Genel Tebl

2019

19,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2020

23,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

Bizi takip edin