Kıdem Tazminatı Tavanı


Dönem

Tutar (TL) 

Dayanak

Ocak – Haziran 2018

5.001,76

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Sözleşmeye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı’na ait 04.01.2018 sayılı Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları

Temmuz - Aralık 2018

5.434,42

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Sözleşmeye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı’na ait 04.01.2018/2 ve 04.07.2018/8 sayılı Genelgeler ile açıklanan memur maaş katsayılar

Ocak – Haziran 2019

6.017,60

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Sözleşmeye istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait 08.01.2019 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları

Temmuz – Aralık 2019

6.379,86

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Toplu Sözleşmeye istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait 04.07.2019 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları

Ocak – Haziran 2020

6.730,15

01.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2020 tarihli Genelgesi

Temmuz – Aralık 2020

7.117,17

01.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.07.2020 tarihli Genelgesi

Ocak –
Haziran 2021

7.638,96 01.09.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan Kamu Görevlileri Hakem Kurulu Kararına istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2021 tarihli Genelgesi

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, Temmuz - Aralık 2020 dönemi için bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge  X  Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge  X  Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi  X  Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi   X  Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık  gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek Devlet memuru olan  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 2020 yılı birinci altı aylık dönemi için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

 

Aylık Göstergesi 

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,165786

Taban Aylık Katsayısı

2,594917

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

248,679

8.000 x Aylık katsayısı

1.326,288

500 x Aylık katsayısı

82,893

1.000 x Taban aylık katsayısı

2.594,917

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

3.386,17905

TOPLAM

7.638,96 TL

Bizi takip edin