Kıdem Tazminatı Tavanı


Dönem

Tutar (TL) 

Dayanak

Ocak – Haziran

2021

7.638,96

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 06.01.2021 tarihli Genelgesi

Temmuz – Aralık 2021

8.284,51

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 07.07.2021 tarihli Genelgesi

Ocak – Haziran

2022

10.848,59

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 22.01.2022 tarihli Genelgesi

Temmuz – Aralık 2022

15.371,40

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 04.07.2022 tarihli Genelgesi

Ocak – Haziran 2023

19.982,83

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kamu Mali Yönetim ve Dönüşüm Genel Müdürlüğünün 13.01.2023 tarihli Genelgesi

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, Ocak - Haziran 2022 dönemi için bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge  X  Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge  X  Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi  X  Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi   X  Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık  gösteren oranına tekabül eden miktar)


Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek Devlet memuru olan  Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 2021 yılı birinci altı aylık dönemi için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

 

Aylık Göstergesi 

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,433684

Taban Aylık Katsayısı

6,787992

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

650,526

8.000 x Aylık katsayısı

3.469,472

500 x Aylık katsayısı

216,842

1.000 x Taban aylık katsayısı

6.787,992

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

8.857,9957

TOPLAM

19.982,83 TL

Bizi takip edin