Kıdem Tazminatı Tavanı


Kıdem Tazminatı Tavanı

25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na ait 08.01.2019 tarihli Genelge ile açıklanan memur maaş katsayıları çerçevesinde hesaplanan kıdem tazminatı tavanı aşağıdaki tabloda yer almaktadır.

 

Ocak – Haziran 2019

Temmuz – Aralık 2019

Tutar (TL)

6.017,60

6.379,86

Kıdem tazminatı tavan tutarı Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna 5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçememekte olup, bu tutar aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

Devlet Memurlarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabında aşağıda belirtilen ödemelerin toplamı esas alınır:

1. Aylık Gösterge X Aylık Katsayısı

2. Ek Gösterge X Aylık Katsayısı

3. Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi X Aylık Katsayısı

4. Taban Aylık Göstergesi X Taban Aylık Katsayısı

5. (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x % 215 (En yüksek devlet memuru aylığının (ek gösterge dahil) brüt tutarının her devlet memurunun kendi ek göstergesine göre farklılık gösteren oranına tekabül eden miktar)

Yukarıdaki açıklama çerçevede, en yüksek Devlet memuru olan Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi 2019 yılı ikinci altı aylık dönemi için aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır:

VERİLER

 

Aylık Göstergesi

1.500

Ek Göstergesi

8.000

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

500

Taban Aylığı Göstergesi

1.000

Aylık Katsayısı

0,138459

Taban Aylık Katsayısı

2,167248

HESAPLAMA

1.500 x Aylık katsayısı

207,6885

8.000 x Aylık katsayısı

1.107,672

500 x Aylık katsayısı

69,2295

1.000 x Taban aylık katsayısı

2.167,248

9.500 x Aylık katsayısı x 2,15

2.828,025075

TOPLAM

6.379,86

Bizi takip edin