Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi


2022 yılı yeniden değerleme oranı (% 122,93) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisinin 2023 yılında uygulanacak maktu vergi tutarı 21.12.2021 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 21 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 260,00 TL olarak açıklanmıştır.

Bizi takip edin