Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi


2018 yılı yeniden değerleme oranı (% 23,73) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisinin 2019 yılında uygulanacak maktu vergi tutarı 31.12.2018 tarihli (3. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 17 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 65,00 TL olarak açıklanmıştır.

Bizi takip edin