Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi


2019 yılı yeniden değerleme oranı (% 22,58) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisinin 2020 yılında uygulanacak maktu vergi tutarı 27.12.2019 tarihli (2. Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 18 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 79,00 TL olarak açıklanmıştır.

Bizi takip edin