Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi


2023 yılı yeniden değerleme oranı (% 58,46) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisinin 2024 yılında uygulanacak maktu vergi tutarı 30.12.2023 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 22 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 400,00 TL olarak açıklanmıştır.

İletişim Formu

PwC çözümleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için bize ulaşın

Bizi takip edin