Mobil Telefon Aboneliğinin İlk Tesisinde Ödenmesi Gereken Özel İletişim Vergisi


2020 yılı yeniden değerleme oranı (% 9,11) dikkate alınmak suretiyle hesaplanan, mobil telefon aboneliğinin ilk tesisinde (operatör değişiklikleri hariç) ödenmesi gereken özel iletişim vergisinin 2020 yılında uygulanacak maktu vergi tutarı 29.12.2020 tarihli (Mükerrer) Resmi Gazete’de yayımlanan 19 seri no.lu Özel İletişim Vergisi Genel Tebliği ile 86,00 TL olarak açıklanmıştır.

Bizi takip edin