Personele Toplu Taşım Kartı, Bileti veya Diğer Ödeme Araçlarının Temini Şeklinde Sağlanan Menfaatlere İlişkin İstisna Tutarı


 

İstisna Tutarı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2020

12,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2021

13,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

Bizi takip edin