Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları


Dönem

Alt Sınır (TL)

Üst Sınır (TL)

Dayanak

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

2021

119,25

3.577,50

894,38

26.831,40

28.12.2020 tarihli 2020/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

2022/I

166,80

5.004,00

1.251,00

37.530,00

16.12.2021 tarihli 2021/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

2022/II

215,70

6.471,00

1.617,75

48.532,50

01.07.2022 tarihli 2022/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

2023/I

333,60

10.008,00

2.502,00

75.060,00

22.12.2022 tarihli 2022/2 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

Bizi takip edin