Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları


Dönem

Alt Sınır (TL)

Üst Sınır (TL)

Dayanak

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

2017

59,25

1.777,50

444,38

13.331,40

29.12.2016 tarihli 2016/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

2018

67,65

2.029,50

507,38

15.221,40

29.12.2017 tarihli 2017/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

2019

85,28

2.558,40

639,60

19.188,00

25.12.2018 tarihli 2018/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

2020

98,10

2.943,00

735,75

22.072,50

26.12.2019 tarihli 2019/1 sayılı Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararı

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2017 - 2020 yıllarına ilişkin sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına yukarıdaki tabloda yer verilmiştir.

Bizi takip edin