Sosyal Güvenlik Primine Esas Kazançların Alt ve Üst Sınırları


5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’nun 82. maddesi uyarınca, alınacak prim ve verilecek ödeneklerin hesabına esas tutulan günlük kazancın alt sınırı, asgari ücretin otuzda biri, üst sınırı ise günlük kazanç alt sınırının 7,5 katıdır.

2020 yılında uygulanacak olan, sosyal güvenlik primi, işsizlik sigortası primi ve sosyal güvenlik destek primine esas kazançların alt ve üst sınırlarına aşağıda yer verilmiştir.

 

Dönem

Alt Sınır (TL)

Üst Sınır (TL)

Günlük

Aylık

Günlük

Aylık

01.01.2020 – 31.12.2018

98,10

2.943,00

735,75

22.072,50

Not: Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun 26.12.2019 tarihli 2019/1 sayılı kararı ile belirlenen “asgari ücret” tutarları esas alınarak hesaplanmıştır.

Bizi takip edin