Sosyal Güvenlik Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, Zam ve Katkı Payları


2021 yılında uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

2017

Tutar (TL)

2018

Tutar (TL)

2019

Tutar (TL)

2020

Tutar (TL)

2021

Tutar (TL)

Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına)

3,56

4,06

5,12

5,89

7,16

Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık)

35,55

40,59

51,17

58,86

71,55

Aile zammı (Aylık)

177,76

202,95

255,84

294,30

357,75

İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları

533,25

608,85

767,52

882,90

1.073,25

Sigorta primine tabi olmayan;

  • Yemek parası, brüt asgari ücretin % 6’sı,
  • Çocuk zammı, brüt asgari ücretin % 2’si,
  • Aile zammı, brüt asgari ücretin % 10’u,
  • Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları brüt asgari ücretin % 30’u,

olarak hesaplanmaktadır.

Bizi takip edin