Sosyal Güvenlik Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, Zam ve Katkı Payları


2020 yılında uygulanacak, sigorta primine tabi olmayan; yemek parası, çocuk zammı, aile zammı, özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları aşağıda yer almaktadır.

 

Hesap Yöntemi

Tutar (TL)

Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına)

Brüt günlük asgari ücretin

%6’sı

5,89

Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık)

Brüt asgari ücretin % 2’si

58,86

Aile zammı (Aylık)

Brüt asgari ücretin % 10’u

294,30

İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları

Brüt asgari ücretin % 30’u

882,90

Bizi takip edin