Sosyal Güvenlik Primine Tabi Tutulmayacak Yardım, Zam ve Katkı Payları


 

2019

Tutar (TL)

2020

Tutar (TL)

2021

Tutar (TL)

2022

Tutar (TL)

2023

Tutar (TL)

Yemek parası (Fiilen çalışılan gün başına)

5,12

5,89

7,16

10,01

20,02

Çocuk zammı (En çok iki çocuk için, çocuk başına, aylık)

51,17

58,86

71,55

100,08

200,16

Aile zammı (Aylık)

255,84

294,30

357,75

500,40

1000,80

İşveren tarafından sigortalılar için özel sağlık sigortalarına ve bireysel emeklilik sistemine ödenen prim ve katkı payları

767,52

882,90

1.073,25

1.501,20

3.000,40

Sigorta primine tabi olmayan;

  • Yemek parası, brüt asgari ücretin % 6’sı,
  • Çocuk zammı, brüt asgari ücretin % 2’si,
  • Aile zammı, brüt asgari ücretin % 10’u,
  • Özel sağlık sigortası primi ve bireysel emeklilik katkı payı tutarları brüt asgari ücretin % 30’u,

olarak hesaplanmaktadır.

Bizi takip edin