Tecil ve Taksitlendirme Yetki Sınırları


Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı

3.000.000,00 TL

Ankara, İstanbul ve İzmir Vergi Dairesi Başkanlıkları

2.250.000,00 TL

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Mersin ve Konya Vergi Dairesi Başkanlıkları

 

1.500.000,00 TL

Diğer Vergi Dairesi Başkanlıkları

1.250.000,00 TL

Defterdarlıklar

600.000,00 TL

Bağımsız Vergi Daireleri

100.000,00 TL

Bağlı Vergi Daireleri

50.000,00 TL

Not: Bağımsız vergi daireleri için belirlenen tecil yetkisi tutarı; (b) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için iki kat (300.000,00 TL), (c) bendinde belirtilen Vergi Dairesi Başkanlıklarına bağlı vergi daireleri için bir kat (120.000,00 TL) arttırılarak uygulanır.

Vergi dairesi başkanlıkları, deftardarlıklar ve vergi dairesi müdürlüklerine tanınan tecil ve taksitlendirme yetkisi tutarları 10.03.2014 tarihinde yayınlanan 2014/1 Seri no’lu Tahsilat iç Genelgesi ile belirlenmiştir.

Bizi takip edin