Ticari ve Mesleki Kazançların Tespitinde Binek Otomobili Gider ve Amortismanlarında Sınır


Yıl

Kira Gideri Sınırı (TL)

KDV & ÖTV Gider Yazma Sınırı (TL)

Taşıt Gideri Sınırı (%)

Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Gider, TL)

Amortisman Bazı Sınırı (KDV & ÖTV Maliyet, TL)

2019

5.500,00

115.000,00

% 70

135.000,00

250.000,00

2020

5.500,00

140.000,00

% 70

160.000,00

300.000,00

2021

6.000,00

150.000,00

% 70

170.000,00

320.000,00

Not:

  • Amortisman bazının tespitinde, otomobilin iktisap edildiği tarihte yürürlükte olan tutar dikkate alınmaktadır.
  • 2021 yılında dikkate alınacak tutarlar 313 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğiyle açıklanmıştır.
Bizi takip edin