Uzlaşma Komisyonlarının Yetki Sınırları


a)  Vergi Dairesi Başkanlığı kurulmayan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları

Yetki Sınırı (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

3.000.000,00

Defterdarlık Uzlaşma Komisyonu

50.000,00

 

 

Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu

İl merkezlerindeki

3.000,00

 

İl merkezleri dışında yer alan

Vergi dairesi bünyesinde kurulan

15.000,00

Mal müdürlükleri bünyesinde kurulan

3.000,00

b) Vergi Dairesi Başkanlığı kurulan yerlerde yetki sınırları

Uzlaşma Komisyonları

Kurulma Bölgesi

Yetki Sınırı (TL)

Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu

3.000.000,00

 

 

Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

900.000,00

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

750.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

600.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

450.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

300.000,00

 

Vergi Dairesi Uzlaşma Komisyonu

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

 

35.000,00

 

 

İl Merkezlerindeki Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

12.500,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

7.500,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000,00

 

 

İl Merkezleri Dışında Yer Alan

 

Vergi Dairesi Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

30.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

25.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

20.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

15.000,00

 

Mal Müdürlükleri Bünyesinde Kurulan

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

6.000,00

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

5.000,00

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

4.000,00

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

3.000,00

c) Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

Büyük Mükellefler Vergi Dairesi Başkanlığı Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı 2.000.000,00 TL’dir. Bu sınırı aşan uzlaşma talepleri tutarına göre Vergi Daireleri Koordinasyon Uzlaşma Komisyonu veya Merkezi Uzlaşma Komisyonunca sonuçlandırılır.

d)  Merkezi Uzlaşma Komisyonu’nun yetki sınırı

3.000.000 TL’yi geçen uzlaşma talepleri Merkezi Uzlaşma Komisyonu tarafından sonuçlandırılır.

e) Yetki Sınırları İçin İl Grupları

İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

İstanbul

I. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Ankara, İzmir

II. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Adana, Antalya, Bursa, Kocaeli, Konya, Mersin

 

III. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Aydın, Balıkesir, Denizli, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, Kayseri, Manisa, Muğla, Samsun, Tekirdağ

 

IV. Grup Vergi Dairesi Başkanlıkları

Diyarbakır, Edirne, Erzurum, Malatya, Kahramanmaraş, Sakarya, Trabzon, Şanlıurfa, Zonguldak

 

Bizi takip edin