Veraset ve İntikal Vergisi İstisna Hadleri ile Vergi Tarifesi


a) Veraset ve intikal vergisinden istisna tutarlar

 

2022

2023

 

Tutar (TL)

Genel Tebliğ

Tutar (TL)

Genel Tebliğ

Evlatlıklar dâhil füruğ ve eşten her birine isabet eden miras hisselerinde

455.635,00

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Seri No: 53

1.015.747,00

 

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Seri No: 54

Füruğ bulunmaması halinde, eşe isabet eden miras hissesinde

911.830,00

2.032.742,00

İvazsız suretle meydana gelen intikallerde

10.491,00

23.387

Para ve mal üzerine düzenlenen yarışma ve çekilişlerde kazanılan ikramiyelerde

10.491,00

23.387

b) Veraset ve intikal vergisi tarifesi

(2022)

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

Genel Tebliğ

İlk 500.000,00 TL için

1,00

10,00

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Seri No: 53

Sonra gelen 1.200.000,00 TL için

3,00

15,00

Sonra gelen 2.500.000,00 TL için

5,00

20,00

Sonra gelen 4.900.000,00 TL için

7,00

25,00

Matrahın 9.100.000,00 TL’yi aşan bölümü için

10,00

30,00

(2023)

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız intikallerde vergi oranı (%)

Genel Tebliğ

İlk 1.100.000,00 TL için

1,00

10,00

Veraset ve İntikal Vergisi Kanunu Genel Tebliği

Seri No: 54

Sonra gelen 2.600.000,00 TL için

3,00

15,00

Sonra gelen 5.500.000,00 TL için

5,00

20,00

Sonra gelen 10.900.000,00 TL için

7,00

25,00

Matrahın 20.100.000,00 TL’yi aşan bölümü için

10,00

30,00

NOT: Bir şahsa ana, baba eş ve çocuklarından (evlatlıktan evlat edinenlere yapılan ivazsız intikaller hariç) ivazsız mal intikali halinde vergi, ivazsız intikallere ilişkin tarifede yer alan oranların yarısı uygulanarak hesaplanır.

Bizi takip edin