Vergi Muafiyetinde Bulunan Vakıflar İçin Aranan Asgari Mal Varlığı ve Gelir Tutarları


 

Gelir Getirici Mal Varlığı

(TL)

Asgari Yıllık Gelir Tutarı

(TL)

 

2020

2021

2020

2021

Faaliyet süresi en az bir yıl olan vakıflar

1.717.000,00

1.873.000,00

155.000,00

169.000,00

Faaliyet süresi altı ay olan vakıflar

3.434.000,00

3.746.000,00

310.000,00

338.000,00

Not:   Mal varlığı ve gelir tutarı başvurunun yapıldığı yıl için geçerli olan hadlerin iki katını aşan vakıfların vergi muafiyetine ilişkin başvurularında asgari bir yıl faaliyette bulunmuş olma şartının yerine asgari altı ay faaliyette bulunma şartı aranır. Yıllık gelirin tespitinde, genel ve özel idareler bütçelerinden yapılan yardımlar ile bağış niteliğindeki gelirler dikkate alınmaz. 

Bizi takip edin