Vergiden Müstesna Çocuk Yardımı Tutarları


25.08.2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan “Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal haklara İlişkin 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşme”ye istinaden yayımlanan Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’ne ait 08.01.2019 ve 04.07.2019 ve tarihli Genelgeler ile memur maaş katsayıları 2019 yılının birinci ve ikinci altı aylık dönemleri için sırasıyla 0,130597 nve 0,138459 olarak belirlenmiştir.

İlgili dönemler için uygulanan katsayılar çerçevesinde, 2019 yılında uygulanacak gelir vergisinden müstesna çocuk zammı tutarları aşağıdaki gibi olmaktadır:

 

 

Hesap Şekli

Tutar (TL)

Ocak – Haziran 2019

Temmuz – Aralık 2019

0-6 yaş grubu için

500 x Aylık katsayı

65,30

69,23

Diğer çocuklar için

250 x Aylık katsayı

32,65

34,61

Bizi takip edin