Vergiden Müstesna Toplu Taşıma Bedeli Tutarları


 

İstisna Tutarı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2020

12,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2021

13,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

2022 (Ocak-Haziran)

17,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 317

2022 (Temmuz-Aralık)

25,50

5799 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

2023

56,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 323

Bizi takip edin