Vergiden Müstesna Yemek Bedeli Tutarları


 

İstisna Tutarı (TL)

İlgili Genel Tebliğ

2018

16,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 302

2019

19,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 305

2020

23,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 310

2021

25,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 313

2022 (Ocak-Haziran)

34,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 317

2022 (Temmuz-Aralık)

51,00

5799 sayılı Cumhurbaşkanı kararı

2023

110,00

Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri No: 323

Bizi takip edin