Yeni Nesil ÖKC Yükümlülüğü Hadleri


 

Kullanılması zorunlu YNÖKC

Uygulamaya Geçiş Tarihi

Faaliyetlerinde seyyar EFT-POS cihazı kullanan mükellefler

EFT-POS

01.10.2013

Yol kenarı otopark hizmeti veren mükellefler

EFT-POS

01.10.2013

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon TL’yi aşan mükellefler

Basit/bilgisayar bağlantılı

01.04.2016

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 1 milyon TL’den 500 TL’ye kadar olan mükellefler

Basit/bilgisayar bağlantılı

01.07.2016

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 500 TL ile 150 bin TL arasında olan mükellefler

Basit/bilgisayar bağlantılı

01.10.2016

2014 yılı satışları veya gayrisafi iş hasılatı 150 bin TL’den az olan mükellefler

Basit/bilgisayar bağlantılı

01.01.2018

Bilgisayar Bağlantılı Ödeme Kaydedici Cihazları kullanan mükellefler

Bilgisayar bağlantılı

01.01.2018

Not:

  1. Eski nesil ödeme kaydedici cihazı (ENÖKC) bulunan tüm mükelleflerin, herhangi bir başvuru ve işletme büyüklüğü ölçüsü şartına bağlı olmaksızın, mevcut ENÖKC’lerini 10 yıllık kullanım süresi aşılmış olsa dahi ekonomik ömürleri de dikkate alınacak şekilde cihazların mali hafızaları doluncaya veya mali hafızanın değişimini gerektiren bir durum oluşuncaya kadar kullanma imkanı getirilmiştir.
  2. YN ÖKC kullanma mecburiyeti bulunan mükelleflerden; aşağıdaki koşullardan en az ikisini sağlayan ve aynı zamanda 20’den fazla ÖKC veya fatura vb. belgeleri düzenlemeye yarayan bilgisayar sistemi olan, e-Fatura, e-Arşiv ve e-Defter uygulamalarına kayıtlı olup tüm satışlarında e-Fatura veya e-Arşiv fatura düzenleyenler, ÖKC kullanımından muaf olabilirler:
  • 2016 veya müteakip yıllar satış veya gayrisafi iş hasılatı en az 10 milyon TL 
  • Bilanço aktif toplamı en az 10 milyon TL 
  • Bilanço öz sermaye veya öz kaynak toplamı en az 1 milyon TL
Bizi takip edin