Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları


Gecikme Zammı, Gecikme Faizi ve Pişmanlık Zammı Oranları

Dönemler itibariyle aylık gecikme zammı, gecikme faizi ve pişmanlık zammı oranları aşağıdaki gibidir.

 

Dönem

BKK/Cumhurbaşkanlığı Kararı


Oran (%)

Tarih

No

12.11.2003 – 01.03.2005

03.11.2003

2003/6345

4

02.03.2005 – 20.04.2006

23.02.2005

2005/8551

3

21.04.2006 – 18.11.2009

03.04.2006

2006/10302

2,5

19.11.2009 – 18.10.2010

02.11.2009

2009/15565

1,95

19.10.2010 – 04.09.2018

12.10.2010

2010/965

1,40

05.09.2018 – 30.06.2019

04.09.2018

62

2

01.07.2019 – 01.10.2019

29.06.2019

1266

2,5

02.10.2019 -

01.10.2019

1592

2

Yeni Gecikme Zammı Oranı

02.10.2019 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 01.10.2019 tarih ve 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla, 6183 sayılı Kanun’un 51. maddesinde yer alan gecikme zammı oranı her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere % 2 olarak yeniden belirlenmiştir. Böylece 01.07.2019 tarihinden beri yürürlükte olan aylık % 2,5 gecikme zammı oranı, % 2’ye inmiş olmaktadır.

Karar 02.10.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Buna göre;

 • Vadesi 01.10.2019 tarihinden önce gelmesine rağmen, bu tarih itibariyle henüz ödenmemiş olan,
 • Vadesi 01.10.2019 tarihinden sonra gelen ancak vadesinde ödenmeyen, kamu borçlarına, yeni gecikme zammı oranı uygulanacaktır.

Gecikme zammı uygulamasıyla ilgili ayrıntılı açıklama yapılması gerekli görülmemekle birlikte, aşağıdaki özet bilgilerin hatırlatılmasında yarar görülmüştür:

 • Ay kesirlerine isabet eden gecikme zammı günlük olarak hesaplanır. Hesaplamada 1 ay 30 gün olarak dikkate alınır ve günlük gecikme zammı oranı, (aylık oran/30) formülüyle bulunur.
 • Tam aylar için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gecikme zammı tutarı = Aylık gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

 • Ay kesirleri için gecikme zammı aşağıdaki formülle hesaplanır:

Gecikme zammı tutarı = Günlük gecikme zammı oranı x gün sayısı x gecikme zammı uygulanacak tutar

 • Gecikme zammı oranının yeniden belirlendiği hallerde, zammın hesaplanmasında aşağıdaki şekilde işlem yapılır:

-Aylık esasa göre gecikme zammının hesaplandığı bir aylık süre içindeki bir tarihte oran değişikliği yapılırsa, bu bir aylık sürenin tamamına eski oran uygulanır.

-  Ay kesirleri için zammın hesaplanması günlük esasa göre yapılırsa, Cumhurbaşkanlığı kararının yürürlüğe girdiği gün dahil olmak üzere daha sonraki günler için yeni oran, yürürlük tarihinden önceki günler için ise eski oran dikkate alınır.

Yeni Gecikme Faizi Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 112. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, gecikme faizi gecikme zammı oranında uygulandığından, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik gecikme faizini de değiştirmiş olup, 02.10.2019 tarihinden itibaren uygulanacak gecikme faizi oranı % 2 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre;

 • Gecikme faizinin hesabında ay kesirleri dikkate alınmamakta,
 • Gecikme faizi aşağıdaki formülle hesaplanmaktadır:

Gecikme faizi tutarı = Gecikme zammı oranı x ay sayısı x gecikme faizi uygulanacak tutar

Yeni Pişmanlık Zammı Oranı

Vergi Usul Kanunu’nun 371. maddesinde yer alan düzenleme nedeniyle, pişmanlık zammı gecikme zammı oranında uygulandığından, 1592 sayılı Cumhurbaşkanı kararıyla yapılan değişiklik pişmanlık zammı oranını da değiştirmiş olup, 02.10.2019 tarihinden itibaren uygulanacak pişmanlık zammı oranı % 2 olmuştur.

Yasal düzenlemelere göre;

 • Pişmanlık zammı hesabında ay kesirleri tam ay sayılmakta,
 • Pişmanlık zammı aşağıdaki formülle hesaplanmakta,

Pişmanlık zammı tutarı = Ödeme süresi geçen vergi tutarı x gecikme zammı oranı x borcun normal vade tarihi ile ödendiği tarih arasında geçen ay sayısı.

 • İdarece tarh edilen vergilerde ve tahakkuku tahsile bağlı vergilerde pişmanlık hükümleri uygulanmamakta,
 • Pişmanlıktan ancak talebin yazılı olması halinde yararlanılabilmekte,
 • Pişmanlık hükümlerinin uygulanması, usulsüzlük ve özel usulsüzlük cezalarının kesilmesini engellememektedir.
Bizi takip edin