Gelir Vergisi Tarifesi


Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

18.000 TL’ye kadar

15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL

(ücret gelirlerinde 148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL), fazlası

 

27

98.000 TL’den fazlasının 98.000 TL’si için 22.760 TL

(ücret gelirlerinde 148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL), fazlası

 

35

Not: 2019 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 305 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

 

Bizi takip edin