Gelir Vergisi Tarifesi


Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

22.000 TL’ye kadar

15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

40

Not: 2020 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 310 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 

Bizi takip edin