Gelir Vergisi Tarifesi


a) 2023 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

70.000 TL’ye kadar

15

150.000 TL’nin 70.000 TL’si için 10.500 TL, fazlası

20

370.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL, (ücret gelirlerinde 550.000 TL’nin 150.000 TL’si için 26.500 TL), fazlası

27

1.900.000 TL’nin 370.000 TL’si için 85.900 TL, ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’nin 550.000 TL’si için 134.500 TL), fazlası

35

1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 621.400 TL, (ücret gelirlerinde 1.900.000 TL’den fazlasının 1.900.000 TL’si için 607.000 TL), fazlası

40

Not: 2023 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 323 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur

b) 2022 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

32.000 TL’ye kadar

15

70.000 TL’nin 32.000 TL’si için 4.800 TL, fazlası

20

170.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL, (ücret gelirlerinde 250.000 TL’nin 70.000 TL’si için 12.400 TL), fazlası

27

880.000 TL’nin 170.000 TL’si için 39.400 TL, ücret gelirlerinde 880.000 TL’nin 250.000 TL’si için 61.000 TL), fazlası

35

880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 287.900 TL, (ücret gelirlerinde 880.000 TL’den fazlasının 880.000 TL’si için 281.500 TL), fazlası

40

Not: 2022 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 317 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 

Bizi takip edin