Gelir Vergisi Tarifesi


a) 2020 Yılı Gelirlerine Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

22.000 TL’ye kadar

15

49.000 TL’nin 22.000 TL’si için 3.300 TL, fazlası

20

120.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL, (ücret gelirlerinde 180.000 TL’nin 49.000 TL’si için 8.700 TL), fazlası

27

600.000 TL’nin 120.000 TL’si için 27.870 TL, ücret gelirlerinde 600.000 TL’nin 180.000 TL’si için 44.070 TL), fazlası

35

600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 195.870 TL, (ücret gelirlerinde 600.000 TL’den fazlasının 600.000 TL’si için 191.070 TL), fazlası

40

Not: 2020 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 310 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuştur. 

b) 2019 Yılı Ücret Gelirlerine Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

18.000 TL’ye kadar

15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

20

148.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

27

148.000 TL’den fazlasının 148.000 TL’si için 36.260 TL, fazlası

35

c) 2019 Yılı Ücret Dışı Gelirlere Uygulanan Tarife

Gelir Dilimleri

Vergi Oranı (%)

18.000 TL’ye kadar

15

40.000 TL’nin 18.000 TL’si için 2.700 TL, fazlası

20

98.000 TL’nin 40.000 TL’si için 7.100 TL, fazlası

27

500.000 TL’nin 98.000 TL’si için 22.760 TL, fazlası

35

500.000 TL’den fazlasının 500.000 TL’si için 163.460 TL, fazlası

40

Not: 2019 yılı için uygulanacak gelir vergisi tarifesi 310 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile duyurulmuş, 7194 sayılı Kanun’la 01.01.2019 tarihinden sonra elde edilen ücret dışı gelirlere uygulanmak üzere tarife değiştirilmiştir. 

Bizi takip edin