Kurumlar Vergisi Oranı


Hesap Dönemi

Kurumlar Vergisi Oranı (%)

Yasal Dayanak

2017 öncesi

20

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10

2018-2020

22

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 10

2021

25

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13

2022

23

Kurumlar Vergisi Kanunu geçici madde 13

25 (1)

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32

2023 -

20

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32

25 (1)

Kurumlar Vergisi Kanunu madde 32

Not

1) Bankalar, 6361 sayılı kanun kapsamındaki şirketler, elektronik ödeme ve para kuruluşları, yetkili döviz müesseseleri, varlık yönetim şirketleri, sermaye piyasası kurumları, sigorta ve reasürans şirketleri ve emeklilik şirketleri için.

2) Geçici maddelerle belirlenen oranlar, özel hesap dönemi tayin edilen kurumlar için ilgili yıl içinde başlayan hesap dönemlerine ait kazançlarına uygulanır.

Bizi takip edin