Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları


a) Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler (KVK madde 15 ve GVK geçici madde 67)

ÖDEME TÜRÜ

İLGİLİ MADDE

STOPAJ ORANI (%)

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

KVK 15/1-a

5

KOOPERATİFLERE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER

KVK 15/1-b

20

1.1.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN HER NEVİ TAHVİL VE HAZİNE BONOLARININ FAİZLERİ (EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN HARİÇ)

GVK Geç. Md. 67/1

0

1.1.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN TOPLU KONUT İDARESİ VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİNCE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLERDEN SAĞLANAN GELİRLER

0

 VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDAN SAĞLANAN GELİRLER

0

22.12.2021-31.12.2022 TARİHİ ARASINDA İKTİSAP EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

MEVDUAT FAİZLERİ

 

 

-

DTH faizlerinden (Vadelerine göre)

Geç. Md. 67/4

18, 20

 

TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (Vadelerine göre)

10, 12, 15

-

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0

-

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0

-

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0

-

30.09.2020-31.03.2022 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler (Vadelerine göre)

0, 3, 5KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI

 

 

-

Döviz katılma  hesaplarına ödenen kâr payları (Vadelerine göre)

Geç. Md. 67/4

18, 20

-

Katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları (Vadelerine göre)

10, 12, 15

-

Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsi katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0

-

Altın cinsinden katılma fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0

-

30.09.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek kâr payları (Vadelerine göre)

0, 3, 5

KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KARŞILIĞI ÖDENEN KÂR PAYLARI

GVK Geç. Md. 67/4

15

REPO GELİRLERİ

GVK Geç. Md. 67/4

15

MKYF ve MKYO PORTFÖY İŞLETMECİLİĞİ KAZANÇLARI

GVK Geç. Md. 67/8

0

VERGİDEN MUAF KURUMLARA DAĞITILAN KÂR PAYLARI

KVK 15/2

10

GVK GEÇİCİ 61 VE 69. MADDELER KAPSAMINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

GVK Geç. Md. 61, 65

19,8

HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN 1.1.2006 TARİHİNDEN SONRA İKTİSAP EDİLEN VE 1 YILDAN KISA BİR SÜRE İLE ELDE TUTULAN HİSSE SENETLERİNİN BANKA VEYA ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

MKYF KATILMA BELGELERİNİN KAR PAYLARI

GVK Geç. Md. 67/1

0

1.1.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN HER NEV'İ TAHVİL VE HAZİNE BONOLARININ (EUROBONDLAR HARİÇ) BANKA VEYA ARACI KURUMLAR KANALIYLA ELDEN ÇIKARILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLAR     

GVK Geç. Md. 67/1

0

VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

GVK Geç. Md. 67/1

0

MKYO VE MKYF'NIN GVK GEÇİCİ MADDE 67/1, 2, 3 VE 4 NUMARALI FIKRALARINDA BELİRTİLEN GELİRLER

Geç. Md. 67/1

0

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMET VERENLERE VE BU HİZMETLERE ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER

KVK 15/11-7

0

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir.

b) Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler (KVK madde 30 ve GVK geçici madde 67)

ÖDEME TÜRÜ

İLGİLİ MADDE

STOPAJ ORANI (%)

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

KVK 30/1-a

5

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

 

 

-

Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanan kazançlardan

KVK 30/1-b

5

-

Diğerlerinden

KVK 30/1-b

20

GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI

 

 

-

Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki kira ödemelerinden

KVK 30/1-c

1

-

Diğerlerinden

KVK 30/1-c

20

HALKA AÇIK ŞİRKETLERİN 01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA EDİNİLEN VE BİR YILDAN KISA SÜREYLE ELDE TUTULAN HİSSE SENETLERİNİN BANKA VE ARACI KUEUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARTILMASINDAN SAĞLANAN KAZANÇLAR (YO VE MKYO HİSSE SENETLERİNİN SATIŞI DAHİL)

GVK Geç. Md. 67/1

0

01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN VE BANKA VE ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARTILAN HER NEVİ TAHVİL VE HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM KAZANÇLARI (Eurobondlar hariç)

GVK Geç. Md. 67/1

0

ALACAK FAİZLERİ

 

 

-

Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenen faizler (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)

KVK 30/1-ç

0

-

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler

1

-

Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları

5

-

Diğerlerinden

10

1.1.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN HER NEVİ TAHVİL VE HAZİNE BONOLARININ FAİZLERİ (EUROBONDLARDAN ELDE EDİLEN HARİÇ)

GVK Geç. Md. 67/1

0

1.1.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN TOPLU KONUT İDARESİ VE ÖZELLEŞTİRME İDARESİNCE ÇIKARILAN MENKUL KIYMETLERDEN SAĞLANAN GELİRLER

0

 VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDAN SAĞLANAN GELİRLER

0

22.12.2021-31.12.2022 TARİHİ ARASINDA İKTİSAP EDİLEN DEVLET İÇ BORÇLANMA SENETLERİ VE VARLIK KİRALAMA ŞİRKETLERİ TARAFINDAN İHRAÇ EDİLEN KİRA SERTİFİKALARINDAN ELDE EDİLEN GELİR VE KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

0

MEVDUAT FAİZLERİ

 

 

-

DTH faizlerinden (Vadelerine göre)

Geç. Md. 67/4

18, 20

 

TL mevduat hesaplarına yürütülen faizlerden (Vadelerine göre)

10, 12, 15

-

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

0

-

Kur korumalı vadeli mevduat hesapları ile döviz tevdiat hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0

-

Altın cinsinden mevduat hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen mevduat hesaplarında

0

-

30.09.2020-31.03.2022 tarihleri arasında açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek faizler (Vadelerine göre)

0, 3, 5KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI

 

 

-

Döviz katılma  hesaplarına ödenen kâr payları (Vadelerine göre)

Geç. Md. 67/4

18, 20

-

Katılma hesabı karşılığında ödenen kâr payları (Vadelerine göre)

10, 12, 15

-

Kur korumalı vadeli katılma hesapları ile döviz cinsi katılım fonu hesaplarından dönüşüm kuru üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0

-

Altın cinsinden katılma fonu hesaplarından dönüşüm fiyatı üzerinden Türk lirasına çevrilen katılma hesaplarında

0

-

30.09.2020-31.03.2022 tarihleri arasında (bu tarih dâhil) açılan veya vadesi bu tarihler arasında yenilenen hesaplara ödenecek kâr payları (Vadelerine göre)

0, 3, 5

KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KARŞILIĞI ÖDENEN KÂR PAYLARI

GVK Geç. Md. 67/4

15

REPO GELİRLERİ

GVK Geç. Md. 67/4

15

HER TÜRLÜ SENETLERİN ISKONTO EDİLMESİ KARŞILIĞINDA ÖDENEN ISKONTO BEDELLERİ

KVK 30/1-ç

10

VADELİ İŞLEM BORSASINDA YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

Geç. Md. 67/1

0

TELİF, İMTİYAZ, İHTİRA, İŞLETME, TİCARET UNVANI, MARKA VE BENZERİ GAYRİMADDİ HAKLARIN SATIŞI, DEVİR VE TEMLİKİ KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERİ

KVK 30/2

20

DAR MÜKELLEF KURUMLARA VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF DAR MÜKELLEFLERE DAĞITILAN KÂR PAYLARI

KVK 30/3

10

SERGİ VE PANAYIRLARDA YAPILAN TİCARİ FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLAR

KVK 30/5

0

İNDİRİM VE İSTİSNA ÖNCESİ KURUM KAZANCINDAN, HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN KISIMDAN ANA MERKEZE AKTARILAN TUTARLAR

KVK 30/6

10

MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

GVK Geç. Md. 67/1

0

BAKANLAR KURULUNCA İLAN EDİLEN ÜLKELERDE YERLEŞİK KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELER

KVK 30/7

30

GVK GEÇİCİ 61 VE 69. MADDELER KAPSAMINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

GVK Geç. Md. 61, 65

19,8

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMET VERENLERE VE BU HİZMETLERE ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER

KVK 30/1-D

15

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. 

Bizi takip edin