Kurumlar Vergisi Stopaj Oranları


a) Tam mükellef kurumlara yapılan ödemeler

ÖDEME TÜRÜ

İLGİLİ MADDE

STOPAJ ORANI (%)

BKK

 

TARİH

NO

 

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

KVK 15/1-a

3

12.01.2009

2009/14594

 

KOOPERATİFLERE AİT TAŞINMAZLARIN KİRALANMASI KARŞILIĞI YAPILAN ÖDEMELER[5]

KVK 15/1-b

20

12.01.2009

2009/14594

 

HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR

 

 

 

 

 

-

Sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

 

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

 

-

Diğer kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

 

HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

GVK Geç. Md. 67/1

 

 

 

 

-

Sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

22.07.2006

2006/10731

 

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

22.07.2006

2006/10731

 

-

Diğer kurumlara ödenen

KVK 15/1-c

0

22.07.2006

2006/10731

 

DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER

 

 

 

 

 

-

Sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

 

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

 

-

Diğer kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

10

22.07.2006

2006/10731

 

01.01.2006 TARİHİNDEN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç)

KVK 15/1-c

0

12.01.2009

2009/14594

01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç)

 

 

 

 

-

Sermaye şirketlerine ödenen faizler

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

22.07.2006

2006/10731

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen faizler

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

22.07.2006

2006/10731

-

Diğer kurumlara ödenen faizler

GVK Geç. Md. 67/1, 2

10

22.07.2006

2006/10731

01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN VE BANKA VE ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARTILAN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM KAZANÇLARI (Eurobondlar hariç)

 

 

 

 

-

Sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

22.07.2006

2006/10731

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

22.07.2006

2006/10731

-

Diğer kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

10

22.07.2006

2006/10731

DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ

 

 

 

 

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

 

 

 

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

KVK 15/1

7

12.01.2009

2009/14594

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

KVK 15/1

3

12.01.2009

2009/14594

-

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlar için

KVK 15/1

0

12.01.2009

2009/14594

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

 

 

 

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

KVK 15/1

7

12.01.2009

2009/14594

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

KVK 15/1

3

12.01.2009

2009/14594

-

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlar için

KVK 15/1

0

12.01.2009

2009/14594

Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için

KVK 15/1

10

12.01.2009

2009/14594

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER VE KATILIM BANKALARINCA DÖVİZ KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI

 

 

 

 

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

20

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

18

22.07.2006

2006/10731

MEVDUAT FAİZLERİ[6]

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

 

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

12

22.07.2006

2006/10731

 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

10

22.07.2006

2006/10731

 

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

 

KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI[7]

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

 

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

12

22.07.2006

2006/10731

 

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

10

22.07.2006

2006/10731

 

KAR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KARŞILIĞI ÖDENEN KÂR PAYLARI

GVK Geç. Md. 67/4

15

-

-

REPO GELİRLERİ

GVK Geç. Md. 67/4

15

-

-

MKYF VE MKYO PORTFÖY KAZANÇLARI (Serbest döviz fonları hariç)

GVK Geç. Md. 67/8

0

22.07.2006

2006/10731

MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

(Portföyünün en az % 51’i BİST’te işlem gören hisse senetlerinden oluşup, katılma belgeleri bir yıldan fazla süreyle elde tutulan MKYF’ndan elde edilen gelirler hariç)

GVK Geç. Md. 67/1

10

22.07.2006

2006/10731

MEVDUAT FAİZLERİ

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

5

22.07.2006

2006/10731

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

3

22.07.2006

2006/10731

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

MEVDUAT FAİZLERİ

Vadesiz ve ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

5

22.07.2006

2006/10731

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

3

22.07.2006

2006/10731

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

MKYO VE MKYF'NIN GVK GEÇİCİ MADDE 67/1, 2, 3 VE 4 NUMARALI FIKRALARINDA BELİRTİLEN GELİRLER

Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

 

MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VE VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN VE HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARIN KATILMA BELGELERİNDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

Geç. Md. 67/14

0

22.07.2006

2006/10731

VERGİDEN MUAF KURUMLARA DAĞITILAN KÂR PAYLARI

KVK 15/2

15

12.01.2009

2009/14594

GVK GEÇİCİ 61 VE 69. MADDELER KAPSAMINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

GVK Geç. Md. 61, 65

19,8

-

-

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMET VERENLERE VE BU HİZMETLERE ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER

KVK 15/11-7

0

12.01.2009

2009/14594

[5] 22.12.2020 tarih ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla, 01.01.2021-31.05.2021 döneminde yapılan ödemeler için oran % 10 olarak belirlenmiştir.

[6] 29.09.2020 tarih ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla mevduat faizi stopaj oranları 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiş, 22.12.2020 tarih ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da 31.12.2020 tarihi 31.03.2021 olarak değiştirilmiştir.

[7] 29.09.2020 tarih ve 3032 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla katılım bankaları tarafından katılma hesabı karşılığında ödenen kâr paylarından yapılan s topaj oranları 31.12.2020 tarihine kadar uygulanmak üzere aşağıdaki şekilde belirlenmiş, 22.12.2020 tarih ve 3319 sayılı Cumhurbaşkanı Kararıyla da 31.12.2020 tarihi 31.03.2021 olarak değiştirilmiştir.

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. Öte yandan Tabloda, ilgili Bakanlar Kurulu kararı olarak esas karar tarih ve sayıları belirtilmiş olup, bu kararı değiştiren kararlara yer verilmemiştir.

b) Dar mükellef kurumlara yapılan ödemeler

ÖDEME TÜRÜ

İLGİLİ MADDE

STOPAJ ORANI (%)

BKK

TARİH

NO

YILLARA YAYGIN İNŞAAT ONARIM İŞLERİ HAKEDİŞ ÖDEMELERİ

KVK 30/1-a

3

12.01.2009

2009/14593

SERBEST MESLEK KAZANÇLARI

 

 

 

 

-

Petrol arama faaliyetleri dolayısıyla sağlanan kazançlardan

KVK 30/1-b

5

12.01.2009

2009/14593

-

Diğerlerinden

KVK 30/1-b

20

12.01.2009

2009/14593

GAYRİMENKUL SERMAYE İRATLARI

 

 

 

 

-

Finansal Kiralama Kanunu kapsamındaki kira ödemelerinden

KVK 30/1-c

1

12.01.2009

2009/14593

-

Diğerlerinden

KVK 30/1-c

20

12.01.2009

2009/14593

HİSSE SENETLERİNİN (MENKUL KIYMET YATIRIM ORTAKLIKLARI HİSSE SENETLERİ HARİÇ) ELDEN ÇIKARTILMASINDAN DOĞAN KAZANÇLAR

 

 

 

 

-

Yabancı sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

-

Diğer yabancı kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

HİSSE SENETLERİNE VEYA HİSSE SENEDİ ENDEKSLERİNE DAYALI OLARAK YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON BORSALARINDA İŞLEM GÖREN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK VEY HİSSE SENEDİ YOĞUN FONLARIN KATILMA BELGELEENDEN ELDE EDİLEN KAZANÇLAR

 

 

 

 

-

Yabancı sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

-

Diğer yabancı kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

DİĞER VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNE İLİŞKİN OLARAK ELDE EDİLEN GELİRLER

 

 

 

 

-

Yabancı sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

-

Diğer yabancı kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1

10

22.07.2006

2006/10731

01.01.2006 TARİHİNDEN ÖNCE İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç)

KVK 15/1-c

0

12.01.2009

2009/14593

01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN DEVLET TAHVİLİ - HAZİNE BONOSU FAİZİ (Eurobondlar hariç)

 

 

 

 

-

Yabancı sermaye şirketlerine ödenen faizler

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

27.09.2010

2010/926

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

27.09.2010

2010/926

-

Diğer yabancı kurumlara ödenen faizler

GVK Geç. Md. 67/1, 2

10

27.09.2010

2010/926

01.01.2006 TARİHİNDEN SONRA İHRAÇ EDİLEN VE BANKA VE ARACI KURUMLAR ARACILIĞIYLA ELDEN ÇIKARTILAN DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOSU ALIM-SATIM KAZANÇLARI (Eurobondlar hariç)

 

 

 

 

-

Yabancı sermaye şirketlerine ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

27.09.2010

2010/926

-

SPKn’na göre kurulan yatırım fon ve ortaklıklarına benzer olduğu Maliye Bakanlığınca kabul edilenlere ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

0

27.09.2010

2010/926

-

Diğer yabancı kurumlara ödenen

GVK Geç. Md. 67/1, 2

10

27.09.2010

2010/926

DİĞER TAHVİL VE BONO FAİZLERİ

 

 

 

 

Tam mükellef kurumlar tarafından yurt dışında ihraç edilen tahvillerin;

 

 

 

 

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

KVK 30/1

7

12.01.2009

2009/14593

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

KVK 30/1

3

12.01.2009

2009/14593

-

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlar için

KVK 30/1

0

12.01.2009

2009/14593

Tam mükellef varlık kiralama şirketleri tarafından yurt dışında ihraç edilen kira sertifikalarının;

 

 

 

 

-

Vadesi 1 yıla kadar olanlar için

KVK 30/1

7

12.01.2009

2009/14593

-

Vadesi 1-3 yıl olanlar için

KVK 30/1

3

12.01.2009

2009/14593

-

Vadesi 3 yıl ve daha uzun olanlar için

KVK 30/1

0

12.01.2009

2009/14593

Yukarıda sayılanlar dışında kalanlar için

KVK 30/1

10

12.01.2009

2009/14593

DÖVİZ TEVDİAT HESAPLARINA YÜRÜTÜLEN FAİZLER VE KATILIM BANKALARINCA DÖVİZ KATILMA HESAPLARINA ÖDENEN KÂR PAYLARI

 

 

 

 

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

20

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

18

22.07.2006

2006/10731

MEVDUAT FAİZLERİ[1]

 

 

 

 

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

12

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

10

22.07.2006

2006/10731

-

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

KATILIM BANKASI KÂR PAYLARI[2]

 

 

 

 

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

15

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

12

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

10

22.07.2006

2006/10731

KÂR VE ZARAR ORTAKLIĞI BELGESİ KARŞILIĞI ÖDENEN KÂR PAYLARI

GVK Geç. Md. 67/4

15

-

-

ALACAK FAİZLERİ

 

 

 

 

MEVDUAT FAİZLERİ

-

Vadesiz ve ihbarlı hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

5

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

3

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

-

Enflasyon oranına bağlı olarak değişken faiz oranı uygulanan 1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

MEVDUAT FAİZLERİ

-

Vadesiz ve ihbarlı ve özel cari hesaplar ile 6 aya kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

5

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıla kadar vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

3

22.07.2006

2006/10731

-

1 yıldan uzun vadeli hesaplarda

Geç. Md. 67/4

0

22.07.2006

2006/10731

-

Yabancı devletler, uluslararası kurumlar veya yabancı bankalardan ya da bulunduğu ülkede mutad olarak kredi vermeye yetkilendirilmiş olup sadece ilişkili bulunduğu kurumlara değil tüm gerçek ve tüzel kişilere kredi veren kurumlardan alınan her türlü krediler için ödenen faizler (katılım bankalarının kendi usullerine göre yurt dışından sağladıkları fonlar ve benzeri kaynaklar için ödedikleri kâr payları dahil)

KVK 30/1-ç

0

12.01.2009

2009/14593

-

Bankaların 5411 sayılı Bankacılık Kanunu uyarınca uygun görülen ikincil sermaye benzeri kredileri ile bankaların ve diğer kurumların bir akım veya varlık portföyüne dayalı olarak yurt dışında menkul kıymetleştirme yöntemiyle temin ettikleri kredileri için ödenecek faizler

KVK 30/1-ç

1

12.01.2009

2009/14593

-

Katılım bankaları tarafından ödenen kâr payları hariç olmak üzere, mal tedarikinden kaynaklanan vade farkları

KVK 30/1-ç

5

12.01.2009

2009/14593

-

Diğerlerinden

KVK 30/1-ç

10

12.01.2009

2009/14593

HER TÜRLÜ SENETLERİN ISKONTO EDİLMESİ KARŞILIĞINDA ÖDENEN ISKONTO BEDELLERİ

KVK 30/1-ç

10

12.01.2009

2009/14593

REPO GELİRLERİ

GVK Geç. Md. 67/4

15

-

-

VADELİ İŞLEM BORSASINDA YAPILAN VADELİ İŞLEM VE OPSİYON SÖZLEŞMELERİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

Geç. Md. 67/1

0

-

-

TELİF, İMTİYAZ, İHTİRA, İŞLETME, TİCARET UNVANI, MARKA VE BENZERİ GAYRİMADDİ HAKLARIN SATIŞI, DEVİR VE TEMLİKİ KARŞILIĞINDA YAPILAN ÖDEMELERİ

KVK 30/2

20

12.01.2009

2009/14593

DAR MÜKELLEF KURUMLARA VEYA KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF DAR MÜKELLEFLERE DAĞITILAN KÂR PAYLARI

KVK 30/3

15[1]

12.01.2009

2009/14593

SERGİ VE PANAYIRLARDA YAPILAN TİCARİ FAALİYETLERDEN SAĞLANAN KAZANÇLAR

KVK 30/5

0

12.01.2009

2009/14593

İNDİRİM VE İSTİSNA ÖNCESİ KURUM KAZANCINDAN, HESAPLANAN KURUMLAR VERGİSİ DÜŞÜLDÜKTEN SONRA KALAN KISIMDAN ANA MERKEZE AKTARILAN TUTARLAR

KVK 30/6

15

12.01.2009

2009/14593

MKYF VE MKYO PORTFÖY KAZANÇLARI

GVK Geç. Md. 67/1

0

22.07.2006

2006/10731

MKYF KATILMA BELGELERİNİN FONA İADESİNDEN ELDE EDİLEN GELİRLER

GVK Geç. Md. 67/1

0

-

-

BAKANLAR KURULUNCA İLAN EDİLEN ÜLKELERDE YERLEŞİK KURUMLARA YAPILAN ÖDEMELER

KVK 30/7

30

Bakanlar Kurulu henüz bu ülkeleri ilan etmediğinden uygulamada değildir.

GVK GEÇİCİ 61 VE 69. MADDELER KAPSAMINDA YARARLANILAN YATIRIM İNDİRİMİ İSTİSNASI

GVK Geç. Md. 61, 65

19,8

- -

İNTERNET ORTAMINDA REKLAM HİZMET VERENLERE VE BU HİZMETLERE ARACILIK EDENLERE YAPILAN ÖDEMELER

KVK 30/1-D

15

12.01.2009

2009/14593

Not: Tabloların kullanımında basitlik sağlamak amacıyla, ilgili kanun ve kararnamelerde yer alan ifadeler olabildiğince kısaltılmaya çalışılmış ve bazı ayrıntı bilgilere yer verilmemiştir. İşlem tesisinden önce kanun ve kararname metni incelenmelidir. Öte yandan Tabloda, ilgili Bakanlar Kurulu kararı olarak esas karar tarih ve sayıları belirtilmiş olup, bu kararı değiştiren kararlara yer verilmemiştir.

Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 30/4. maddesi kapsamında yapılacak stopaj oranı % 7,5’tir.

 

Bizi takip edin