Motorlu Taşıt Vergisi Tutarları


I Sayılı Tarife

01.01.2018 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve

yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1300 cm³ ve aşağısı

51.800’i aşmayanlar

964,00

672,00

376,00

284,00

100,00

51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar

1.059,00

739,00

413,00

313,00

110,00

90.800’ü aşanlar

1.156,00

806,00

451,00

341,00

120,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

51.800’ü aşmayanlar

1.678,00

1.258,00

730,00

516,00

198,00

51.800’ü aşıp 90.800’ü aşmayanlar

1.846,00

1.384,00

803,00

566,00

217,00

90.800’ü aşanlar

2.014,00

1.510,00

875,00

618,00

237,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

129.800’ü aşmayanlar

3.260,00

2.549,00

1.499,00

915,00

355,00

129.800’ü aşanlar

3.557,00

2.779,00

1.637,00

999,00

387,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

129.800’ü aşmayanlar

5.136,00

3.955,00

2.325,00

1.384,00

545,00

129.800’ü aşanlar

5.603,00

4.316,00

2.536,00

1.510,00

594,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

162.100’ü aşmayanlar

7.704,00

5.593,00

3.494,00

2.087,00

826,00

162.100’ü aşanlar

8.405,00

6.101,00

3.811,00

2.278,00

901,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

324.400’ü aşmayanlar

10.741,00

9.345,00

5.838,00

3.140,00

1.152,00

324.400’ü aşanlar

11.719,00

10.194,00

6.369,00

3.426,00

1.257,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

324.400’ü aşmayanlar

16.358,00

14.720,00

8.867,00

4.426,00

1.622,00

324.400’ü aşanlar

17.847,00

16.057,00

9.672,00

4.828,00

1.771,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

519.200’ü aşmayanlar

25.720,00

22.210,00

13.080,0

5.838,00

2.325,00

519.200’ü aşanlar

28.060,00

24.228,00

14.271,00

6.369,00

2.536,00

 4001 cm³ ve yukarısı

616.500’ü aşmayanlar

42.097,00

31.568,00

18.696,00

8.403,00

3.260,00

616.500’ü aşanlar

45.924,00

34.438,00

20.396,0

9.166,00

3.557,00

2-Motosikletler 

   100 -   250 cm³ e kadar

-

180,00

135,00

99,00

62,00

24,00

   251 -   650 cm³ e kadar

-

372,00

282,00

280,00

99,00

62,00

   651 -  1200 cm³ e kadar

-

958,00

570,00

282,00

180,00

99,00

  1201 cm³ ve yukarısı

-

2.324,00

1.536,00

958,00

761,00

372,00

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun geçici 8. maddesi gereği, 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilmektedir.

Motor Silindir Hacmi  (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve

yukarı yaş

 1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 1301 cm³ ve aşağısı

964,00

672,00

376,00

284,00

100,00

 1301 - 1600 cm³ e kadar

1.678,00

1.258,00

730,00

516,00

198,00

 1601 - 1800 cm³ e kadar

2.964,00

2.316,00

1.364,00

831,00

322,00

 1801 - 2000 cm³ e kadar

4.670,00

3.596,00

2.114,00

1.258,00

496,00

 2001 - 2500 cm³ e kadar

7.003,00

5.084,00

3.177,00

1.898,00

751,00

 2501 - 3000 cm³ e kadar

9.766,00

8.495,00

5.307,00

2.854,00

1.048,00

 3001 - 3500 cm³ e kadar

14.872,00

13.381,00

8.060,00

4.023,00

1.476,00

 3501 - 4000 cm³ e kadar

23.383,00

20.191,00

11.891,00

5.307,00

2.114,00

 4001 cm³ ve yukarısı

38.270,00

28.698,00

16.996,00

7.638,00

2.964,00

II Sayılı Tarife

I sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.152,00

761,00

372,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

  1900 cm³ ve aşağısı

1.536,00

958,00

570,00

  1901 cm³ ve yukarısı

2.324,00

1.536,00

958,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

  25 kişiye kadar

2.908,00

1.737,00

761,00

  26 - 35  kişiye kadar

3.487,00

2.908,00

1.152,00

  36 - 45  kişiye kadar

3.881,00

3.292,00

1.536,00

  46 kişi ve yukarısı 

4.665,00

3.881,00

2.324,00

 4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

   1.500 kg.'a kadar

1.033,00

686,00

337,00

   1.501 - 3.500  kg'a kadar

2.091,00

1.212,00

686,00

   3.501 - 5.000  kg'a kadar

3.141,00

2.614,00

1.033,00

   5.001 - 10.000  kg'a kadar

3.487,00

2.962,00

1.389,00

   10.001 - 20.000  kg'a kadar

4.191,00

3.487,00

2.091,00

   20.001 kg ve yukarısı

5.242,00

4.191,00

2.436,00

 III Sayılı Tarife

5897 sayılı Kanun’un 30.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 IV Sayılı Tarife

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

 Uçak ve helikopterler

   1.150 kg'a kadar

19.463,00

15.563,00

11.670,00

9.334,00

   1.151 -   1.800 kg.'a kadar

29.200,00

23.354,00

17.515,00

14.011,00

   1.801 -   3.000 kg.'a kadar

38.940,00

31.150,00

23.354,00

18.684,00

   3.001 -   5.000 kg.'a kadar

48.679,00

38.940,00

29.200,00

23.354,00

   5.001 - 10.000 kg.'a kadar

58.419,00

46.732,00

35.044,00

28.031,00

   10.001 - 20.000 kg.'a kadar

68.157,00

54.522,00

40.886,00

32.700,00

   20.001 kg. ve yukarısı

77.893,00

62.308,00

46.732,00

37.384,00

Not: Motorlu Taşıtları Vergisi Kanunu 5. ve 6. maddelerine konu olan motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarife tutarları 2020 yılı için 52 seri no’lu Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin