Motorlu Taşıt Vergisi Tutarları


I Sayılı Tarife

01.01.2019 tarihinden itibaren kayıt ve tescil edilen taşıtlar için motorlu taşıtlar vergisi tutarları aşağıdaki tablolarda yer almaktadır.

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıt Değeri (TL)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

 

1300 cm³ ve aşağısı

46.300’i aşmayanlar

861,00

600,00

336,00

254,00

90,00

46.300’ü aşıp 81.100’ü

aşmayanlar

946,00

660,00

369,00

280,00

99,00

81.100’ü aşanlar

1.033,00

720,00

403,00

305,00

108,00

 

1301 - 1600 cm³ e kadar

46.300’ü aşmayanlar

1.499,00

1.124,00

652,00

461,00

177,00

46.300’ü aşıp 81.100’ü

aşmayanlar

1.649,00

1.236,00

717,00

506,00

194,00

81.100’ü aşanlar

1.799,00

1.349,00

782,00

552,00

212,00

 

1601 - 1800 cm³ e kadar

115.900’ü aşmayanlar

2.911,00

2.276,00

1.339,00

817,00

317,00

115.900’ü aşanlar

3.176,00

2.482,00

1.462,00

892,00

346,00

 

1801 - 2000 cm³ e kadar

115.900’ü aşmayanlar

4.587,00

3.532,00

2.076,00

1.236,00

487,00

115.900’ü aşanlar

5.003,00

3.854,00

2.265,00

1.349,00

531,00

 

2001 - 2500 cm³ e kadar

144.800’ü aşmayanlar

6.879,00

4.994,00

3.120,00

1.864,00

738,00

144.800’ü aşanlar

7.505,00

5.448,00

3.403,00

2.034,00

805,00

 

2501 - 3000 cm³ e kadar

289.700’ü aşmayanlar

9.591,00

8.344,00

5.213,00

2.804,00

1.029,00

289.700’ü aşanlar

10.464,00

9.102,00

5.687,00

3.059,00

1.123,00

 

3001 - 3500 cm³ e kadar

289.700’ü aşmayanlar

14.606,00

13.143,00

7.917,00

3.952,00

1.449,00

289.700’ü aşanlar

15.935,00

14.337,00

8.636,00

4.311,00

1.582,00

 

3501 - 4000 cm³ e kadar

463.600’ü aşmayanlar

22.965,00

19.831,00

11.679,00

5.213,00

2.076,00

463.600’ü aşanlar

25.054,00

21.633,00

12.742,00

5.687,00

2.265,00

 

4001 cm³ ve yukarısı

550.500’ü aşmayanlar

37.587,00

28.186,00

16.693,00

7.503,00

2.911,00

550.500’ü aşanlar

41.004,00

30.749,00

18.211,00

8.184,00

3.176,00

2-Motosikletler

100 - 250 cm³ e kadar

-

161,00

121,00

89,00

56,00

22,00

251 - 650 cm³ e kadar

-

333,00

252,00

161,00

89,00

56,00

651 - 1200 cm³ e kadar

-

856,00

509,00

252,00

161,00

89,00

1201 cm³ ve yukarısı

-

2.075,00

1.372,00

856,00

680,00

333,00

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanunu’nun geçici 8. maddesi gereği, 31.12.2017 tarihinden (bu tarih dahil) önce kayıt ve tescil edilen otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri aşağıdaki tarifeye göre vergilendirilmektedir.

 

Motor Silindir Hacmi (cm³)

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-6 yaş

7-11 yaş

12-15 yaş

16 ve

yukarı yaş

1-Otomobil, kaptıkaçtı, arazi taşıtları ve benzerleri

1301 cm³ ve aşağısı

861,00

600,00

336,00

254,00

90,00

1301 - 1600 cm³ e kadar

1.499,00

1.124,00

652,00

461,00

177,00

1601 - 1800 cm³ e kadar

2.647,00

2.068,00

1.218,00

742,00

288,00

1801 - 2000 cm³ e kadar

4.170,00

3.211,00

1.88800

1.124,00

443,00

2001 - 2500 cm³ e kadar

6.253,00

4.540,00

2.837,00

1.695,00

671,00

2501 - 3000 cm³ e kadar

8.720,00

7.585,00

4.739,00

2.549,00

936,00

3001 - 3500 cm³ e kadar

13.279,00

11.948,00

7.197,00

3.592,00

1.318,00

3501 - 4000 cm³ e kadar

20.878,00

18.028,00

10.617,00

4.739,00

1.888,00

4001 cm³ ve yukarısı

34.170,00

25.624,00

15.175,00

6.820,00

2.647,00

II Sayılı Tarife

I sayılı tarifede yazılı taşıtlar dışında kalan motorlu kara taşıtları, aşağıdaki II sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

Taşıt Cinsi ve Oturma Yeri /Azami Toplam Ağırlık

Taşıtların Yaşları ile Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1 - 6 yaş

7 - 15 yaş

16 ve yukarı yaş

1) Minibüs

1.029,00

680,00

333,00

2) Panel van ve motorlu karavanlar (Motor Silindir Hacmi)

1900 cm³ ve aşağısı

1.372,00

856,00

509,00

1901 cm³ ve yukarısı

2.075,00

1.372,00

856,00

3) Otobüs ve benzerleri (Oturma Yeri)

25 kişiye kadar

2.597,00

1.551,00

680,00

26 - 35 kişiye kadar

3.114,00

2.597,00

1.029,00

36 - 45 kişiye kadar

3.466,00

2.940,00

1.372,00

46 kişi ve yukarısı

4.157,00

3.466,00

2.075,00

4) Kamyonet, kamyon, çekici ve benzerleri (Azami Toplam Ağırlık)

1.500 kg.'a kadar

923,00

613,00

301,00

1.501 - 3.500 kg'a kadar

1.867,00

1.083,00

613,00

3.501 - 5.000 kg'a kadar

2.805,00

2.334,00

923,00

5.001 - 10.000 kg'a kadar

3.114,00

2.645,00

1.241,00

10.001 - 20.000 kg'a kadar

3.742,00

3.114,00

1.867,00

20.001 kg ve yukarısı

4.681,00

3.742,00

2.175,00

 III Sayılı Tarife

5897 sayılı Kanun’un 30.06.2009 tarihinde yürürlüğe giren 2. maddesiyle yürürlükten kaldırılmıştır.

 IV Sayılı Tarife

Uçak ve helikopterler (Türk kuşu, Türk Hava Kurumuna ait olanlar hariç) aşağıdaki (IV) sayılı tarifeye göre vergilendirilecektir.

 

Taşıt Cinsi ve Azami Kalkış Ağırlığı

Taşıtların Yaşları İle Ödenecek Yıllık Vergi Tutarı (TL)

1-3 yaş

4-5 yaş

6-10 yaş

11 ve yukarı yaş

Uçak ve helikopterler

1.150 kg'a kadar

17.378,00

13.896,00

10.420,00

8.334,00

1.151 - 1.800 kg.'a kadar

26.072,00

20.852,00

15.639,00

12.510,00

1.801 - 3.000 kg.'a kadar

34.768,00

27.813,00

20.852,00

16.683,00

3.001 - 5.000 kg.'a kadar

43.464,00

34.768,00

26.072,00

20.852,00

5.001 - 10.000 kg.'a kadar

52.160,00

41.725,00

31.290,00

25.028,00

10.001 - 20.000 kg.'a kadar

60.855,00

48.681,00

36.506,00

29.197,00

20.001 kg. ve yukarısı

69.548,00

55.633,00

41.725,00

33.379,00

Not: Motorlu Taşıtları Vergisi Kanunu 5. ve 6. maddelerine konu olan motorlu taşıtların vergilendirilmesine ilişkin tarife tutarları 2019 yılı için 51 seri no’lu Motorlu Taşıtlar Kanunu Genel Tebliği ile duyurulmuştur.

Bizi takip edin