Yeniden Değerleme Oranı


Yıl

Yeniden Değerleme Oranı

Yasal Düzenleme

2017

% 14,47

VUK Genel Tebliği Sıra No: 490

2018

% 23,73

VUK Genel Tebliği Sıra No: 503

2019

% 22,58

VUK Genel Tebliği Sıra No: 512

Not: Bu oranlar, 4. geçici vergi dönemleri için de uygulanmaktadır.

 

Bizi takip edin