Yeniden Değerleme Oranı


Yıl

Yeniden Değerleme Oranı

Yasal Düzenleme

2015

% 5,58

VUK Genel Tebliği Sıra No: 457

2016

% 3,83

VUK Genel Tebliği Sıra No: 476

2017

% 14,47

VUK Genel Tebliği Sıra No: 484

2018

% 23,73

VUK Genel Tebliği Sıra No: 503

2019

% 22,58

VUK Genel Tebliği Sıra No: 512

2020

% 9,11

VUK Genel Tebliği Sıra No: 521

Not: Bu oranlar, 4. geçici vergi dönemleri için de uygulanmaktadır.

 

Bizi takip edin