Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar


Yıl

Verildiği Yıl

Aktif Toplam (TL)

Net Satış Tutarı (TL)

2018

2019

20.697.300,00

45.993.700,00

2019

2020

25.370.800,00

56.379.100,00

2020

2021

27.682.100,00

61.515.200,00

2021

2022

37.703.000,00

83.783.700,00

2022

2023

84.051.300,00

186.779.000,00

Not:   10 seri no.lu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği ile 2022 yılı için belirlenen tutarlar yeniden değerleme oranları ile güncellenmiş, Tebliğde belirtilen şekilde 50 lira ve daha düşük olan tutarlar dikkate alınmamış, 50 liradan fazla olan tutarlar ise 100 liraya yükseltilmiştir.

Bizi takip edin