Beyannamelerini İmzalatmak Zorunda Olanlar / Olmayanlar


BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR/OLMAYANLAR

(2021 YILINDA VERİLECEK BEYANNAMELER İÇİN)

BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLMAYANLAR

4 VE 5 SERİ NO.LU VERGİ BEYANNAMELERİNİN SM VE SMMM'LERCE İMZALANMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ, 37 VE 41 SERİ NO.LU SM, SMMM VE YMM KANUNU GENEL TEBLİĞLERİ

Noterler 

Özel kanunlarına göre kurulan kooperatifler ile bunların oluşturdukları birlikler 

2019 yılı satış veya hâsılatları aşağıda belirtilen tutarları aşmayan mükellefler 

Serbest meslek faaliyetinde bulunanlar için

309.000 TL

II. sınıf tacirlerden alım-satım veya imalat faaliyetinde bulunanlar için

444.000 TL

II. sınıf tacirlerden alım/satım veya imalat dışındaki işlerle uğraşanlar için

224.000 TL

Zirai kazancı işletme hesabı esasına göre belirlenen çiftçiler için

444.000 TL

2020 YILINDA BEYANNAMELERİNİ İMZALATMAK ZORUNDA OLANLAR

Kurumlar vergisi veya ticari, zirai ve mesleki kazancı nedeniyle gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükelleflerinden, 2020 yılı aktif toplamı 13.258.000 TL'yi ve net satışlar toplamı 26.508.000 TL'yi aşmayanlar

Not: 4 ve 5 seri no.lu Vergi Beyannamelerinin SM ve SMMM'lerce İmzalanması Hakkında Genel Tebliği, 37 ve 41 seri no.lu SM, SMMM ve YMM Kanunu Genel Tebliğlerinde yer alan açıklama çerçevesinde, 2020 yılı tutarları yeniden değerleme oranında artırılmış, hesaplamada 500 lira ve daha düşük tutarlar dikkate alınmamış, 500 liradan fazla olan tutarlar ise 1.000 liraya yükseltilmiştir.

Bizi takip edin