Vergi Beyan ve Ödeme Zamanları


VERGİ BEYAN VE ÖDEME ZAMANLARI

VERGİ TÜRÜ

BEYANNAME TÜRÜ

BEYANANME VERME ZAMANI

VERGİ ÖDEME ZAMANI

Gelir Vergisi

Yıllık gelir vergisi beyannamesi

Mart

Mart, Temmuz

Gelir Vergisi (Basit usul)

Yıllık gelir vergisi beyannamesi (Basit usulde vergilenenler için)

Şubat

Şubat, Haziran

Gelir Vergisi

Münferit beyanname

Serbest meslek faaliyetlerine ilişkin beyanname faaliyetin sona erdiği, diğer gelirlerle ilgili beyanname kazanç ve iradın iktisap olunduğu tarihten itibaren 15 gün içinde

Beyanname verme süresi içinde

Gelir geçici vergi

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar

Gelir Vergisi stopajı (Aylık)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Gelir Vergisi stopajı (3 Aylık)

Muhtasar beyanname

Ocak, Nisan, Temmuz ve Ekim aylarının yirmialtıncı günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Kurumlar Vergisi

Kurumlar vergisi beyannamesi

Hesap döneminin kapandığı ayı izleyen dördüncü ay

Beyannamenin verildiği ayın sonuna kadar

Kurum geçici vergi

Geçici vergi beyannamesi

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar

Üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın onyedinci günü akşamına kadar

Kurumlar Vergisi

Özel beyanname

Kazancın elde edilme tarihinden itibaren onbeş gün içinde

Beyanname verme süresi içinde

Kurumlar Vergisi stopajı (Aylık)

Muhtasar beyanname

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

KDV

Katma değer vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmisekizinci günü akşamına kadar

Beyanname verilecek ayın yirmisekizinci günü akşamına kadar

ÖTV

Özel tüketim vergisi beyannamesi

Petrol ve doğalgaz ürünlerine ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onuncu günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

ÖTV

Özel tüketim vergisi beyannamesi

Petrol ve doğalgaz ürünleri dışındaki mallara ait vergi, vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

ÖTV

Özel tüketim vergisi beyannamesi

(II) sayılı listedeki kayıt ve tescile tabi mallara ait vergi, ilk iktisapla ilgili işlemlerin tamamlanmasından önce

Beyanname verme süresi içinde

BSMV

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Özel iletişim vergisi

Gider vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın onbeşinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Konaklama vergisi

Konaklama vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmi altıncı günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Turizm payı

Turizm payı beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın son günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Dijital hizmet vergisi

Dijital hizmet vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın son günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

VİV

Veraset ve intikal vergisi

Ölüm halinde ölüm tarihini izleyen dört ay, diğer intikallerde iktisap tarihinden itibaren bir ay içinde; yarışma ve çekilişlerle müşterek bahislerde yarışma, çekiliş veya müsabakanın yapıldığı günü izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Tahakkuktan itibaren üç yılda ve her yıl Mayıs ve Kasım aylarında olmak üzere iki eşit taksitte

DV

Damga vergisi beyannamesi

İstihkaktan kesinti suretiyle tahsil edilen vergi ve sürekli mükellefiyette makbuz karşılığı ödenen vergi için vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

Emlak vergisi

-

-

Birinci taksit Mart-Mayıs, ikinci taksit Kasım

Değerli konut vergisi

Değerli konut vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Şubat ve Ağustos

Şans oyunları ver.

Şans oyunları vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

İlan ve reklam ver.

İlan ve reklam vergisi beyannamesi

İlan veya reklamın yapıldığı ayı izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Eğlence vergisi

Eğlence vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Haberleşme vergisi

Haberleşme vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın sonuna kadar

Beyanname verme süresi içinde

Elek. Ve hav. Tük. Vergisi

Elektrik ve havagazı tüketim vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Yangın sigortası ver.

Yangın sigortası vergisi beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yirminci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Geri kazanım katılım payı

Geri kazanım katılım payı beyannamesi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın son günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

Değerli kâğıtlar bedeli

Çeklere ait değerli kâğıtlar bildirimi

Vergilendirme dönemini izleyen ayın yedinci günü akşamına kadar

Beyanname verme süresi içinde

NOT: 29.03.2019/115 ve 22.12.2022/149 tarih ve sayılı VUK Sirkülerleri

Bizi takip edin