Bağış ve Yardımların Matrahtan İndiriminde Sınırları


Kurum Kazancından İndirilen Bağış Ve Yardımlara İlişkin Tablo

Bağışın Yapıldığı Kurum veya Kuruluş

Kanunun Adı / Maddesi

Bağışın Şekli

Oransal Sınır

Maktu
Sınır

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c)

Nakdi ve Ayni

% 5

YOK

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler ve köyler. (Aşağıda sayılan tesislerin inşası dolayısıyla yapılan harcamalar veya bu tesislerin inşası için bu kuruluşlara yapılan her türlü bağış ve yardımlar ile mevcut tesislerin faaliyetlerini devam ettirebilmeleri için yapılan her türlü nakdi ve ayni bağış ve yardımlarla sınırlı olarak)

-   Okul, sağlık tesisi, belirlenen yatak kapasitesini sağlayan öğrenci yurdu, çocuk yuvası, yetiştirme yurdu, huzurevi ve bakım ve rehabilitasyon merkezleri

-   Mülki idare amirlerinin izni ve denetimine tabi olarak yaptırılacak ibadethaneler

-   Diyanet İşleri Başkanlığı denetiminde yaygın din eğitimi verilen tesisler

-   Gençlik ve Spor Bakanlığına ait gençlik merkezleri ile izcilik kampları

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-ç)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

Kamu yararına çalışan dernekler

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c)

Nakdi ve Ayni

% 5

YOK

Diğer dernekler

-

-

-

-

Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflar

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-c)

Nakdi ve Ayni

% 5

YOK

Diğer vakıflar

-

-

-

-

Genel ve özel bütçeli kamu idareleri, il özel idareleri, belediyeler, köyler, kamu yararına çalışan dernekler, Bakanlar Kurulunca vergi muafiyeti tanınan vakıflar (kültürel, sanatsal ve tarihi eserlerin korunması amacıyla maddede sayılan faaliyetlerle sınırlı olarak)

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-d)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

Umumi hayata müessir afetlere maruz kalanlara yapılan harcamaları karşılamak üzere fona verilmek üzere

Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kn. (Md. 45)

 

 

 

-   Bağış toplayan kurum ve kuruluşlar

 

Nakdi

YOK

YOK

-   Milli ve mahalli yardım komiteleri

 

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

Üniversiteler, yüksek teknoloji enstitüleri, gelirlerinin en az dörtte üçünü münhasıran devlet üniversitelerinin faaliyetlerinin devam ettirilmesi ve desteklenmesini amaç edinmek üzere kurulan ve fiilen bu çerçevede faaliyette bulunan vakıflardan Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınanlar

Yüksek Öğretim Kanunu (Md.56)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

İlköğretim kurumları

İlk Öğretim ve Eğitim Kanunu (Md.76)

Nakdi

YOK

YOK

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Fonu ve Vakıfları

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu (Md.9)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

TÜBİTAK

TÜBİTAK Kanunu (Md.13)

Nakdi

YOK

YOK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu Kanunu(Md.20/b)

Nakdi

YOK

YOK

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kuruluşları

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kanunu (Md.101)

Nakdi

YOK

YOK

Türkiye Kızılay Derneği (İktisadi işletmeleri hariç)

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f)

Nakdi

YOK

YOK

Türkiye Yeşilay Cemiyeti (İktisadi işletmeleri hariç)

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-f)

Nakdi

YOK

YOK

Türkiye Yeşilay Vakfı

6487 Sayılı Kanun (Madde 33)

Nakdi

YOK

YOK

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı

Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı Kanunu (Md.3)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu çerçevesinde yapılan harcamalar

Milli Ağaçlandırma ve Erozyon Kontrolü Seferberlik Kanunu (Md.12)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

Diğer kurumlar

-   Cumhurbaşkanınca başlatılan yardım kampanyalarına makbuz karşılığı yapılan ayni ve nakdi bağışlar

Kurumlar Vergisi Kanunu (Md. 10/1-e)

Nakdi ve Ayni

YOK

YOK

Bizi takip edin