Proje Bazlı (Süper) Teşvik Sistemi


Proje bazlı teşviklere ilişkin düzenleme, 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.10.2016 tarih ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile yapılmıştır.

Sektör

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon Dolar)

Katma Değeri Yüksek Yatırımlar

100

Bizi takip edin