Proje Bazlı (Süper) Teşvik Sistemi


Proje bazlı teşviklere ilişkin düzenleme, 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 17.10.2016 tarih ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile yapılmıştır.

Sektör

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon Dolar)

Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için

50

Diğer yatırımlar için

500

Bizi takip edin