Proje Bazlı (Süper) Teşvik Sistemi


Proje bazlı teşviklere ilişkin düzenleme, 26.11.2016 tarihli ve 29900 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 07.08.2019 tarih ve 2016/9495 sayılı Yatırımlara Proje Bazlı Devlet Yardımı Verilmesine İlişkin Karar ile yapılmıştır. Projelerin bu Karar kapsamında değerlendirmeye tabi tutulabilmesi için asgari sabit yatırım tutarının aşağıdaki tabloda yer alan asgari tutarlarda olması gerekir:

Sektör

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL) 

Kararda belirtilen amaç ve kapsam doğrultusunda Öncelikli Ürün Listesindeki ürünlerin üretimine yönelik olan ve Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında desteklenmesine karar verilen yatırımlar için

50

Diğer yatırımlar için

500

Bizi takip edin