Teşvik Belgesine Bağlanabilecek Asgari Sabit Yatırım Tutarları


Bölge/Yatırım Konusu

Tutar (TL)

BKK

1. ve 2. bölgeler

1.000.000

 

 

 

 

2012/3305

3, 4, 5 ve 6. bölgeler

500.000

Yatırımların, varsa ilgili BKK eki listelerde her bir konuya yönelik olarak belirlenen asgarî sabit yatırım ve/veya asgarî kapasite şartlarını sağlaması gerekir.

Finansal kiralama şirketleri aracılığıyla yapılacak yatırımlarda finansal kiralamaya konu makine ve teçhizata ait toplam tutarın, her bir finansal kiralama şirketi için 1, 2, 3 ve 4. bölgelerde asgarî 500.000 TL, 5 ve 6. bölgelerde asgar,i 300.000 TL olması gerekir.

Bizi takip edin