TMS’ye Göre Finansal Tablo Hazırlaması Zorunlu Şirketler


Aşağıda yer alan kurum, kuruluş ve işletmelerin münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması gerekmektedir. Listede yer almayan kurum, kuruluş ve işletmelerin de münferit ve konsolide finansal tablolarının hazırlanmasında isteğe bağlı olarak Türkiye Muhasebe Standartlarını uygulaması mümkündür.

1)    Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca Sermaye Piyasası Kurulunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a)  Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören anonim şirketler

b)  Sermaye piyasası araçlarını sadece nitelikli yatırımcılara satan ve sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer pazar yerlerinde işlem görmeyen şirketler

c)  Pay dışındaki sermaye piyasası araçlarını tahsisli olarak ihraç eden halka açık olmayan şirketler

d)  Yatırım kuruluşları

e)  Kolektif yatırım kuruluşları

f)   Portföy yönetim şirketleri

g)  İpotek finansmanı kuruluşları

h)  Bağımsız denetim kuruluşları

i)   Gayrimenkul değerleme kuruluşları

j)   Derecelendirme kuruluşları

k)  Konut finansmanı ve varlık finansmanı fonları

l)   Varlık kiralama şirketleri

m) Merkezî takas kuruluşları

n)  Merkezî saklama kuruluşları

o)  Veri depolama kuruluşları

k)  Sermaye piyasası araçları bir borsada ve/veya teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem görmeyen ancak Sermaye Piyasası Kanunu kapsamında halka açık sayılan şirketlerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

-    Aktif toplamı onbeş milyon ve üstü Türk Lirası.

-    Yıllık net satış hasılatı yirmi milyon ve üstü Türk Lirası.

-    Çalışan sayısı elli ve üstü.

2)    Bankacılık Kanunu uyarınca Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun düzenleme ve denetimine tabi işletmelerden;

a)  Bankalar

b)  Finansal kiralama şirketleri

c)  Faktöring şirketleri

d)  Finansman şirketleri

e)  Varlık yönetim şirketleri

f)   Derecelendirme kuruluşları

g)  Finansal holding şirketleri

h)  Finansal holding şirketleri üzerinde 5411 sayılı Kanunda tanımlandığı şekliyle nitelikli paya sahip olan şirketler

i)   Ödeme kuruluşları ve elektronik para kuruluşları.

3)    Sigortacılık Kanunu ile Emeklilik Tasarruf ve Yatırım Sistemi Kanunu kapsamında faaliyet göstermekte olan sigorta, reasürans ve emeklilik şirketleri.

4)   Hazine ve Maliye Bakanlığınca faaliyet izni verilmiş A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

a)  A grubu yetkili müesseselerden aşağıdaki üç ölçütten en az ikisini sağlayanlar:

-    Brüt satış toplamı 250 milyon ve üstü Türk Lirası

-    Aktif toplamı 7,5 milyon ve üstü Türk Lirası

-    Çalışan sayısı 25 ve üstü

b)  Borsa İstanbul piyasalarında faaliyet göstermesine izin verilen yetkili müesseseler, kıymetli maden aracı kurumları ve kıymetli maden üretimi veya ticaretiyle iştigal eden anonim şirketler

Not: Türkiye Muhsabe Standartları (TMS) Uygulama Kapsamına İlişkin Kurul Kararı 19.09.2018 tarih ve 30540 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır. 27.04.2019 tarihli ve 30757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kurul Kararı ile yapılan değişiklikler işlenmiştir. 

Bizi takip edin