Yatırım Teşvik Uygulamasında Büyük Ölçekli Yatırımlar


Sektör

Asgari Sabit Yatırım Tutarları (Milyon TL)

Rafine Edilmiş Petrol Ürünleri İmalatı

1000

Kimyasal Madde ve Ürünlerin İmalatı

200

Liman ve Liman Hizmetleri Yatırımları ile Havalimanı Yatırımları

200

Motorlu Kara Taşıtları Yan Sanayi Yatırımları

 

Motorlu kara taşıtları ana sanayi yatırımları 200

Motorlu kara taşıtları yan sanayi yatırımları

50

Demiryolu ve Tramvay Lokomotifleri ve/veya Vagon İmalatı Yatırımları

50

Transit Boru Hattıyla Taşımacılık Hizmetleri Yatırımları

50

Elektronik Sanayi Yatırımları

50

Tıbbi Alet, Hassas ve Optik Aletler İmalatı Yatırımları

50

İlaç Üretimi Yatırımları

50

Hava ve Uzay Taşıtları ve/veya Parçaları İmalatı Yatırımları

50

Makine (Elektrikli Makine ve Cihazlar Dahil) İmalatı Yatırımları

50

Metal Üretimine Yönelik Yatırımlar: Maden Kanununda belirtilen IV/c grubu metalik madenlerin cevher ve/veya konsantresinden nihai metal üretimine yönelik yatırımlar (bu tesislere entegre madencilik yatırımları dahil)

50
Bizi takip edin