2021 Vergileri Ne Oldu?

Recep Bıyık Mevzuat Eğitim ve Araştırma Başkanı, PwC Türkiye


Dünya Gazetesi

30 Aralık 2020

29 Aralık 2020 tarihli 1. mükerrer Resmî Gazetede yayımlanan Genel Tebliğler ve 28 Aralık 2020 tarihinde açıklanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu kararıyla, 2021 yılında uygulanacak vergi ve cezalar ile vergi uygulamalarında esas alınan had ve tutarlar netleşti.

İşte bu yılın bazı vergileri.

Yeni gelir vergisi tarifesi

Gelir vergisi tarifesinin gelir dilimleri yeniden değerleme oranında arttı ve 2021 yılı gelirlerine uygulanacak tarife aşağıdaki Tablodaki gibi oldu.

Gelir dilimleri

Vergi oranı (%)

24.000 TL’ye kadar

15

53.000 TL’nin 24.000 TL’si için 3.600 TL, fazlası

20

130.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL, (ücret gelirlerinde 190.000 TL’nin 53.000 TL’si için 9.400 TL), fazlası

 

27

650.000 TL’nin 130.000 TL’si için 30.190 TL, (ücret gelirlerinde 650.000 TL’nin 190.000 TL’si için 46.390 TL), fazlası

 

35

650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 212.190 TL, ücret gelirlerinde 650.000 TL’den fazlasının 650.000 TL’si için 207.390 TL), fazlası

 

40

Asgari ücretin vergisi

Vergi tarifesi, asgari ücret ve asgari geçim indirimi tutarında meydana gelen değişiklikler sonrasında, asgari ücret üzerindeki yükler ile asgari ücretin işverene maliyeti verileri aşağıdaki şekilde oluştu:

Brüt Ücret

3.577,50 TL

SSK Primi İşçi Hissesi

500,85 TL

İSP İşçi Hissesi

35,78 TL

Gelir Vergisi Matrahı

3.040,87 TL

Gelir Vergisi

456,13 TL

Asgari Geçim İndirimi

268,31 TL

AGİ Sonrası Gelir Vergisi

187,82 TL

Damga Vergisi

27,15 TL

Toplam Kesinti

751,60 TL

Net Ücret

2.825,90 TL

SSK primi işveren hissesi

554,51 TL

İşsizlik sigortası işveren hissesi

71,55 TL

Asgari ücretin işverene maliyeti

4.203,56 TL

  • Hesaplamalarda, bekâr ücretli için geçerli asgari geçim indirimi tutarı dikkate alındı.
  • Sigorta primi işveren payının hesabında, 5 puanlık indirim dikkate alındı.

Damga vergisi tavanı 3.534.679,90 lira

Her bir kâğıt için hesaplanacak azami damga vergisi tutarı 2021 yılında uygulanmak üzere 3.534.679,90 lira oldu.

Damga vergisi oranlarında değişiklik yok

Maktu damga vergisi tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Ancak nispi damga vergisine tabi kâğıtlar için oran değişmedi.

Ücretler ve ücret sayılan her türlü ödemeler nedeniyle düzenlenen kâğıtların damga vergisi oranı geçen yıl olduğu gibi binde 7,59.

2021 yılında düzenlenen kira sözleşmeleri binde 1,89 oranında damga vergisine tabi.

2021 yılında düzenlenen mukavelenameler, taahhütnameler, temliknameler, sulhnameler ve fesihnamelerde binde 9,48 oranında damga vergisine tabi.

Yeni ticaret sicili harçları

Maktu harç tutarları yeniden değerleme oranında arttı. Sermaye şirketlerine ait işletmelerde yeni kayıt ve tescil harçları aşağıdaki gibi oldu:

Ticari işletmenin ve unvanının tescil ve ilanında

2.861,40 TL

Temsile yetkili kılınan kimselerin tescil ve ilanında (her kişi için)

696,00 TL

Ticaret siciline tescil edilmiş olan vakalardaki değişikliklerin

tescilinde

696,00 TL

Pasaport harçları

Yeniden değerleme oranında meydana gelen artış sonucunda, umuma mahsus münferit ve müşterek pasaportlar için yeni harç tutarları aşağıdaki gibi oldu:

6 aya kadar olanlar

227,20 TL

1 yıl için olanlar

332,10 TL

2 yıl için olanlar

542,20 TL

3 yıl için olanlar

770,20 TL

3 yıldan fazla süreli olanlar

1.085,40 TL

Veraset ve intikal vergisi tarifesi

2021 yılında ölüm veya bağışlar nedeniyle intikal eden varlıklar için uygulanacak veraset ve intikal vergisi tarifesi, matrah dilimlerinin yeniden değerleme oranında artması sonucu aşağıdaki gibi oldu.

 

Matrah

Veraset yoluyla intikallerde vergi oranı (%)

İvazsız

intikallerde

vergi oranı (%)

İlk 380.000,00 TL için

1,00

10,00

Sonra gelen 900.000,00 TL için

3,00

15,00

Sonra gelen 1.900.000,00 TL için

5,00

20,00

Sonra gelen 3.600.000,00 TL için

7,00

25,00

Matrahın 6.780.000,00 TL’yi aşan bölümü için

10,00

30,00

Etiketler