Enerji, Altyapı ve Madencilik Sektörü Yayınları

Sayfayı şu dilde göster: English

Şirketinizin müşteri stratejisi

Müşteri stratejisini, şirketinizin gelecek üç ila beş yıl içinde hedef müşteri kitlesi için sunacağı ayırt edici değer ve deneyimi ve bunu gerçekleştirebilmek için gerekli olan ürün ve hizmetleri, kanalları, işletme modelini ve yetkinlikleri belirlemek olarak tanımlıyoruz.

Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi

Yapılan ilk çalışma olarak "Akaryakıt Dağıtım Sektörünün Türkiye Ekonomisindeki Yeri ve Önemi" incelenirken sektörün diğer sektörler ile ilişkisi ve değer zinciri analiz edilmiştir.

Elektrik Perakende Sektöründe Benzer Sektör Yaklaşımları

Elektrik perakende sektöründe benzer sektör yaklaşımları çalışması, 2020 ve sonrasında sektörün fotoğrafını şimdiden çekmek ve bugünden göstermeyi hedeflemektedir.

Drone teknolojisinin ticari uygulamaları

Drone teknolojisi yapay zeka ile birleştiğinde başta yüksek güvenlik gerektiren bileşik altyapı projeleri olmak üzere zaman ve maliyetlerde %67 tasarruf sağlayabilir.

Türkiye Altyapı Yatırım Harcamaları Raporu

Türkiye'deki altyapı yatırımları pazarının mevcut durumunun genel değerlendirmesi, pazardaki fırsat ve gelişme alanları ile beklentilerle ilgili detaylı bilgiyi Türkiye Garanti Bankası A.Ş. ile birlikte hazırladığımız bu raporda bulabilirsiniz

Türkiye Enerji Sektöründeki Birleşme ve Satın Almalar Raporu 2016

PwC Türkiye Enerji Sektörü Danışmanlığı tarafından hazırlanan raporumuz 2016 yılı değerlendirmesi ile 2017 yılı beklentilerini içeriyor.

Özelleştirme Raporu

PwC Türkiye Enerji, Altyapı Hizmetleri ve Madencilik ekibimizin hazırladığı rapor, elektrik ve doğalgaz sektörlerindeki özelleştirmelerle ilgili son gelişmeleri içeriyor.

Enerji Sektöründe Siber Güvenlik

Enerji sektöründeki bilgi güvenliği ve siber güvenlik tehditlerinin farkında mısınız?

Türkiye’de Doğalgaz Piyasasının Liberalleşmesi Raporu

Raporda doğalgaz piyasasını üç ana yönden ele alıyoruz; arz güvenliği, piyasa liberalleşmesi ve altyapı kısıtları.