Finansal Hizmetlerin Geleceği

Yarınları bugünden güvenceye almak.

Finansal hizmetler sektörünü nasıl bir gelecek bekliyor?

Küresel finansal krizin aksine, COVID-19'un ilk etkileri reel ekonomide yansıma bulurken finansal sektör genelinde etkilerin kendini ikinci aşamada daha fazla göstermesi öngörülüyor. Dünya genelinde karar alıcıların enfeksiyon eğrisini yataylaştırmak amacıyla uyguladığı karantina ve sosyal mesafe önlemlerinin sonucunda belirgin hasar gören birçok sektörün finansal kuruluşlardan hizmet aldığını unutmamak gerekir. Tarihteki diğer krizlerle karşılaştırıldığında (küresel finansal kriz, 1970 petrol krizi ve hatta 1930'lardaki Büyük Buhran dahil) COVID-19'un dünya ekonomisinde yıllık %6'yı daralma beklentisi ile aşağı yönlü en belirgin etkiyi bırakması bekleniyor. Tüm bu gelişmeler ışığında, finansal hizmetler şirketlerinin de geleceğe dair sağlıklı bir plan yapabilmeleri için dünya çapında dikkate alması gereken 7 makro trend bulunuyor.

Makro trendler ve COVID-19 sonrası dünyaya etkileri

Odağımızı geleceğe çevirirken, COVID-19'un ortaya çıkardığı önemli zorlukların yanında, jeopolitik gerilimler ve gelişmelere bağlı olarak değişen regülasyon gibi diğer temel faktörlerin orta ve uzun vadede finansal kuruluşlara kayda değer derecede etki edeceğini ve onları bir şekilde yeniden şekillendireceğini unutmamak gerek. Finansal kuruluşlardaki yönetim ekiplerinin gelecek için sağlam bir planlama yapmalarına imkân sağlayan aşağıda sıralamaya çalıştığımız “makro trendleri” kavrayıp benimsemeleri bu noktada önem kazanıyor.

Düşük faiz oranları, kâr marjları ve iş modelleri üzerinde baskı yaratmaya devam edecek.
COVID-19 kaynaklı durgunluk ve varlıklardaki değer kaybı, regülasyona tabi sektörlerin risk alma kapasitesini azaltacak. Bu durum, önümüzdeki yıl içinde toparlanma aşamasına girmesi beklenen reel ekonominin desteklenmesini zorlaştıracak.
Alternatif fonlama kaynaklarının küresel finansal sistemdeki önemi artacak.
COVID-19 birçok ülke ve bölgede mevcut ve planlanan düzenleyici tedbirlerin uygulanmasını hızlandıracak. 
Küreselleşmenin tersine devam eden süreç, finansal kurumların ölçeğini bağlı oldukları ülke GSYİH’ına göre şekillendirirken, offshoring faaliyetinin sürmesi endüstri genelinde operasyonel riski artıracak.
Şirketler, faaliyetlerini ve iş gücünü dijitalleştirerek verimliliği artırma baskısıyla karşı karşıya kalacak.
Platform ve ekosistem tabanlı finansal hizmetler sektörüne müşteri odaklı geçiş, yeni bir kökten değişim ve aracısız ortam dalgası yaratacak.

İşinizin geleceği hakkında düşünmenin yeni yolu

Geleceği düşünmek, organizasyon, operasyonel yapı ve genel anlamda iş kolu üzerinde yapılandırılmış bir düşünme modeli kurmanızda yararlı olabilir. PwC olarak, Sektörlerin Geleceği (Future of Industries) projemiz çerçevesinde, geleceğe hazırlanırken göz önünde bulundurulması gereken dört kilit kategori ve odak alanı belirledik.

Hasarı tamir edin

COVID-19'un reel ekonomiye ve bunun sonucunda finansal sisteme zararı, kendini çeşitli şekillerde göstermeye yeni başlıyor. Bu hasar, finansal kuruluş bilançolarını ve itibarını iyileştirmek için üzerinde iyi düşünülmüş aksiyonları zorunlu kılacak.

Tüm finansal kuruluşlar için geçerli öncelikli iyileştirme aksiyonları:

 • Yeniden yapılandırma, çözüm ve yavaşlama dönemlerine hazırlanma
 • Ücret bazlı gelirin oranını artırma
 • Güven oluşturma aksiyonlarını hızlandırma
 • Yeni iş geliştirme kapasitesi oluşturma

Organizasyonu gözden geçirin

COVID-19 öncesindeki organizasyonel yapı ve yeteneğe dair soruların (uzaktan çalışmanın etkinliği ve dönüşüme hızlı ayak uyduran ekiplerin verimliliği) yanıtı bu dönemde bulunmuş oldu. Bunlara yönelik araçlar ve yaklaşımlar artık kullanılıyor ve küresel ölçekte başarılı oluyor.

 Organizasyonu gözden geçirirken odaklanılacak öncelikler:

 • Modern bir yönetim yaklaşımı benimseme
 • Yeni çalışma şekillerini ve dijital beceri geliştirmeyi benimseme
 • Yetenek ve inovasyonda kitle kaynağı kullanma (crowdsourcing)
 • Müşteri yolculuğunu ve stratejisini yeniden tasarlama

İş ve operasyonel yapıyı yeniden yapılandırın

İyileştirme ve gözden geçirme aksiyonlarının yanı sıra, pek çok finansal hizmet kuruluşunun iş ve operasyonel sürecini yeniden yapılandırması, hatta bazı durumlarda gelecekte başarılı olmak adına köklü değişikliklere gitmesi gerekecek. Küresel finansal kriz sonrasında sektör, artan regülasyondan kaynaklanan maliyetlerle yeni iş satarak, iş gücünü azaltarak, offshoring işlemleri artırarak ve birçok diğer önemli aksiyonları alarak başa çıkmaya çalışırken gerçekleşen değişikliklerin de çok önemli ve kalıcı olduğunu gördük. COVID-19 krizinde ise her bir sektörde mevcut olan trendlerin hızlandığını ve hala yapılması gerekenleri vurguladığını görüyoruz.

 • Maliyet azaltma, dijitalleşme ve portföyü yeniden şekillendirmeye yoğunlaşma
 • Bulut ve gelişmekte olan teknolojilerin kullanımını artırma
 • Stratejik konumu güçlendirmek için birleşme ve satın almalar gerçekleştirme
 • Banka dışı kredi sağlayıcıları ile iş birliği yapma ve pazar yapılarındaki değişikliği benimseme
 • İş/ürün karmasının optimize edilerek teşviklerin bu doğrultuda şekillendirilmesi 

Sonuçları raporlayın

Çeşitli paydaşlar finansal kuruluşlardan daha fazla şeffaflık ve sorumluluk talep ederken beklentiler, “finansal performans”, “Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim”, “mevzuata uyum” ve benzeri konularda “tam ve doğru raporlama”ya daha fazla yönelecek gibi görünüyor. Bunun yanı sıra geleceğin başarılı finansal kuruluşlarının belki de en önemli özelliği, benzersiz kültürü, hikayesi ve topluma katacağı değer olacak.

 

 • Çevresel, Sosyal ve (Kurumsal) Yönetişim
 • Devlet desteği 
 • Muhasebe standartları
 • Mevzuat
 • Hissedarlar
 • Toplum
 • Vergiler

 

İletişim

Zeynep Uras

Zeynep Uras

Finansal Hizmetler Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6062

Serkan Tarmur

Serkan Tarmur

Bankacılık ve Sermaye Piyasaları Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Talar Gül

Talar Gül

Sigortacılık ve Bireysel Emeklilik Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6073

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Ersun Bayraktaroğlu

Ersun Bayraktaroğlu

Gayrimenkul Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Oktay Aktolun

Oktay Aktolun

Dijital Hizmetler Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6142

Bizi takip edin