Değerli Konut Vergisi Beyannamesi Verme ve İlk Taksidini Ödeme Süresi Uzatılmıştır.

Gayrimenkul Sektörü Bülteni 2020/5


Özet

Gelir İdaresi Başkanlığı internet sitesinde bugün yayınlanan Değerli Konut Vergisi beyannamesinin verilme süresi ile bu beyanname üzerine tahakkuk eden verginin ilk taksidinin ödeme süresinin uzatılmasına ilişkin Emlak Vergisi Kanunu 3 numaralı sirküleri ile bu süreler 31 Mart 2020 tarihine kadar uzatılmıştır. 

Bilindiği gibi 7194 sayılı Kanun’la Emlak Vergisi Kanunu’na eklenen Değerli Konut Vergisi ile ilgili olarak 2020 yılına ilişkin yükümlülük gereği 20 Şubat 2020 tarihine kadar verilmesi gereken beyanname ve ay sonuna kadar ödenmesi gereken ilk taksitle ilgili beyannamenin şekli, içeriği ve verilmesi gereken vergi dairesine ilişkin herhangi bir belirleme yapılmamıştı.

Bugün Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanı imzası ile yayınlanan Emlak Vergisi Kanunu 3 numaralı sirküleri ( 7/02/ 2020 tarihli EVK-3 2020/1 sayılı ) ile yasanın 49. Maddesinde Hazine ve Maliye Bakanlığı’na verilen yetkiye dayanılarak 2020 yılına ilişkin beyanname verme ve ilk taksidini ödeme süresi 31 Mart 2020 tarihine ertelenmiştir.

Yapılan açıklamalar ve dolaşan haberlere göre uzatılan bu süre yasada gerekli düzeltmelerin yapılmasında büyük ihtimalle de yasanın uygulama süresini bir yıl erteleyen yeni bir yasanın TBMM’nden geçmesinde kullanılacaktır.

Bilindiği gibi yasanın yukarıda sözü edile 49. maddesi Hazine ve Maliye Bakanlığı’na

  • DKV ile ilgili hükümlerin uygulanmasına ilişkin usul ve esasların belirlenme,
  • Muafiyetlerin uygulanmasında aranacak belgelerin tespit etme,
  • Beyannamenin verileceği yetkili vergi dairesini belirleme,
  • Beyannamenin şekil, içerik ve eklerini belirleme,
  • Beyanname aranmaksızın vergiyi tahakkuk ettirme yetkileri yanında

Değerli Konut Vergisi beyannamesi verme ve ödeme sürelerini üç aya kadar uzatma yetkileri de vermektedir. Bugünkü Sirküler ile bu yetki yaklaşık bir aylık süre için kullanılmış olmaktadır. ,

Bu hafta içinde Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü de internet sitesinde yayınladığı duyuru ile kendilerine değer tebligatı yapanlara idari cevapların hazırlandığını ve posta yoluyla tebliğ edileceğini duyurmuştu.

7 Aralık 2020 tarihinden beri önemli bir mükellef kesimini ilgilendiren Değerli Konut Vergisi ile gelişmelerin devam edeceğini düşünüyoruz.

İlgili tebliğe ulaşmak için tıklayınız

İletişim

Zeki Gündüz

Vergi Hizmetleri Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6080

Ersun Bayraktaroğlu

Gayrimenkul Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin