Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’de 16.11.2018 Tarihinde Yapılan Değişikliklerin Gayrimenkul Sektörüne Etkileri

16/11/18


Gayrimenkul Bülteni 2018/04


Özet

16 Kasım 2018 Tarihli ve 30597 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018-32/52 No.lu Tebliğ ile Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (2008-32/3) 8inci maddesinde muhtelif değişiklikler yapılmıştır.

Bu değişikliklerden Gayrimenkul Sektörünü etkileyen önemli hususlar bültenimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

16 Kasım 2018 tarihinde yayımlanan 2018-32/52 No.lu Tebliğ ile 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in (2008-32/3) 8inci maddesinde değişikliklere gidilmiş ve Gayrimenkul Sektörünü doğrudan etkileyen aşağıdaki hususlar gündeme gelmiştir.

1. 2008-32/3 No.lu 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ’in 8nci maddesinin 1 ve 2nci fıkralarında yer alan “serbest bölgeler dahil” ibareleri tebliğ metninden çıkarılması sureti ile serbest bölgelerde yer alan gayrimenkullere ilişkin satış ve kiralama sözleşmelerinde sözleşme bedelini ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerini döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması;

2. Tebliğ’in 8nci maddesine 3ncü fıkra olarak eklenen hüküm ile;

  • Türkiye Cumhuriyeti Devleti ile vatandaşlık bağı bulunmayan Türkiye’de yerleşik kişiler ile
  • Dışarıda yerleşik kişilerin Türkiye’de bulunan; şube, temsilcilik, ofis, irtibat bürosu, doğrudan veya dolaylı olarak yüzde elli ve üzerinde pay sahipliklerinin veya ortak kontrol ve/veya kontrolüne sahip bulunduğu şirketler ile serbest bölgedeki faaliyetleri kapsamında serbest bölgelerdeki şirketlerin

alıcı veya kiracı olarak taraf oldukları gayrimenkul satış ve gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme  yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması;

3. Eklenen 4ncü fıkra ile Kültür ve Turizm Bakanlığından belgeli konaklama tesislerinin işletilmesi amacıyla kiralanmasıyla ilgili gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak belirlenmesi;

4. Tebliğ’e eklenen 5nci fıkra ile Gümrüksüz satış mağazalarının kiralanmasına ilişkin gayrimenkul kiralama sözleşmelerinde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması

5. Tebliğ’in 28nci maddesine eklenen hüküm ile gayrimenkul kira sözleşmeleri kapsamında verilen depozitolar ve sözleşmelerin ifası kapsamında dolaşıma girmiş kıymetli evraklara ilişkin bedelin döviz cinsinden belirlenmesi

mümkün hale gelmiştir.

6. 16'ncı fıkra hükmü aşağıdaki şekilde yeniden düzenlenmiştir:

Önceki madde metni(6 Ekim 2018 tarihli Tebliğ’de yer alan)

16 Kasım 2018 tarihli Tebliğ ile değişiklik yapılmış madde metni

 

“(13) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası andlaşmaların ifası kapsamında olmak kaydıyla; yüklenicilerin üçüncü taraflarla akdedeceği gayrimenkul satış, gayrimenkul kiralama ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.”

“(16) Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası  andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan  projeler dahilinde; yükleniciler veya görevli şirketlerin ve bunların sözleşme imzaladığı tarafların üçüncü taraflarla  akdedeceği veya bahsi geçen projeler çerçevesinde akdedilecek, gayrimenkul satış, sözleşmeleri ve iş sözleşmeleri dışında kalan sözleşmelerde, sözleşme bedelinin ve bu sözleşmelerden kaynaklanan diğer ödeme yükümlülüklerinin döviz cinsinden veya dövize endeksli olarak kararlaştırılması mümkündür.”

 

Fıkra metninde yapılan değişiklik ve eklemeler ile;

  • Kamu kurum ve kuruluşlarının taraf olduğu döviz cinsinden veya dövize endeksli ihaleler, sözleşmeler ve milletlerarası  andlaşmaların ifası kapsamında gerçekleştirilecek olan projeler dahilinde gündeme gelebilecek gayrimenkul kiralama sözleşmelerinin kısıtlama kapsamı dışına alınmış ve
  • Bahsi geçen projeler dahilinde istisna hükmünden yararlanacak tarafların kapsamı ilave açıklama yapılmak sureti ile “yükleniciler”e ek olarak “görevli şirketler” ve bunların sözleşme imzaladığı diğer taraflar olarak genişletilmiştir.
     

İlgili Tebliğ’e ulaşmak için lütfen tıklayınız
 

İletişim

Ersun Bayraktaroğlu

Ersun Bayraktaroğlu

Gayrimenkul Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Baran Akan

Baran Akan

Vergi Hizmetleri, Direktör, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6376

Bizi takip edin