Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Geleceğin sağlık ekonomisi

Pandemi sırasında sağlık sistemlerini dönüştürmek ve inovasyonu benimsemek

COVID-19 salgınının sağlık hizmetleri üzerindeki yoğun etkisi, sağlık sistemlerinin doğasını dünya çapında değiştiriyor. Pandemi öncesinde yavaş yavaş hayatımıza giren tele tıp ve veri temelli modelleme gibi trendler, COVID-19 ile kayda değer derecede önem ve öncelik kazanarak geleceğin sağlık ekosisteminin beklenenden çok daha erken yapılanmasına sebep oldu.

COVID-19, sağlık hizmetlerinde alışılmış kuralları hızla baştan yazıyor. Sağlık kuruluşlarının, “Yeni Sağlık Ekonomisi” olarak adlandırdığımız bu bağlantılı ağ yapısında başarı sağlayabilmek için geleceğe uygun yeni bir stratejik kimlik adapte etmeleri ve geliştirmeleri gerekiyor. Mevcut modelleri onarma, yeniden tasarlama ve tekrar yapılandırma hedefleri sağlık sektöründeki oyuncuların bu krizden güçlenerek çıkmasını ve yenilenmiş bir sağlık hizmeti sunmasına imkân sağlayacak.

Pandemi Yeni Sağlık Ekonomisi'nin gelişimini hızlandırıyor

Yeni Sağlık Ekonomisi'nin bileşenleri, daha bağlantılı bir sağlık ekosistemini işaret ediyor. Ancak pandemi ile sağlık sektöründeki bu dönüşüm oldukça hızlandı.

Figure 1

Kaynak: PwC Health Research Institute

COVID-19 pandemisi muhtemelen şunları hızlandıracak:

Video muayene, evde tanı ve giyilebilir monitör gibi teknolojilerin gelişmesiyle birlikte, eskiden yüz yüze gerçekleştirilen sağlık hizmetleri artık dijital alanlara kaymaya başladı. AR-GE ve klinik çalışmaların sanal ortama geçiş yapmasıyla beraber bu alanda çalışan iş gücünün çeşitli üyeleri de uzaktan çalışmaya devam ediyor. Bu sanallaştırma çalışmaları, sistemi düzensiz sağlık hizmeti etkileşiminden sürekli bakım modeline taşıyacak.

Yarının sağlık hizmetleri analitik odaklı olacak. Sağlık kurumları, bazı durumlarda teknoloji şirketlerinin de yardımıyla, gerçek zamanlı veri toplama, senaryo planlama ve yapay zekâ teknikleriyle hastaların ihtiyaçlarını ellerindeki kaynaklar ile daha etkin şekilde karşılamak, muayeneler arasında düzenli ve özelleştirilmiş hasta bakımı sağlamak ve bilgi sistemlerindeki iletişim engellerini aşmak için güçlenecek.

Sağlık hizmetleri tedarik zincirinin (ilaçların, tıbbi malzemenin, teknolojinin ve inovasyonun küresel hareketliliği) daha çevik ve gelecek krizlere daha dayanıklı hale gelmesi bekleniyor. “Yerel özellikleri koruyarak küreselleşme” (ürün ve malzemeler için menşei ülkeye yakın, çoklu noktalar ağı geliştirme) şeffaflık ve sürekli üretimin norm haline gelmesiyle artacak.

Geleneksel anlamda sağlık hizmetlerinin dışında kalan sosyoekonomik, çevresel ve davranışsal faktörlerin bireyin sağlığını güçlü bir şekilde etkilediği geniş çapta kabul gören bir gerçek.

Pandemi ve sonucunda meydana gelen ekonomik kriz sağlıkta sosyal belirleyicileri olumsuz etkiledi. Geleceğin sağlık hizmetleri; sivil toplumsal kuruluşları, hayır kurumları, iş dünyası ve kamu yönetimiyle yapacakları iş birliği sayesinde sağlıkta sosyal faktörleri belirleyerek, zihin sağlığı ve iyi olma hali hizmetlerini önceliklendirecekler.

İletişim

Aslı  Şen Söylemez

Aslı Şen Söylemez

Sağlık, İlaç ve Yaşam Bilimleri Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 376 5304

Bizi takip edin