Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Sağlıkta sosyal belirleyiciler yaklaşımı

Sağlık ekosistemini insanların yaşadıkları, çalıştıkları ve vakit geçirdikleri yerleri de kapsayacak şekilde değerlendirdik

Sağlık sisteminde ödeyici, hizmet sağlayıcı ya da kamu kurumu açısından, 21. yy’da sağlık sistemi ve ilaç sektörü için en önemli bileşenlerinden biri sosyal belirleyiciler.

PwC’nin yeni raporunda sağlıkta sosyal faktörlerin öne çıktığı bir dünyada kurumların başarılı olmak için atabileceği 5 önemli adıma yer veriliyor. Araştırma, sağlık sektörü liderleriyle mülakatlar ve birçok vaka çalışmasının yanında PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü tarafından yürütülen küresel anket çalışmasına dayanıyor.

 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

PwC, sağlıkta sosyal belirleyiciler yaklaşımının başlaması ve başarıya ulaşması için kritik önem taşıyan 5 adımı tanımladı.

Süre: 00:01:39

Sağlık stratejisinde sosyal belirleyiciler yaklaşımı: Harekete geçmek için 5 adım

Ortak istek oluşturmak

Sosyal belirleyiciler sağlık paydaşlarının üzerinde durduğunu bir konu değil zira PwC Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün Haziran 2019’da yaptığı küresel tüketici araştırmasına katılanların yüzde 43’ü doktorlarının bu konuya değindiğini belirtiyor. Hemşireler, eczacılar ve diyetisyenler gibi diğer sağlık sektörü çalışanları ise bu konunun üzerinde çok daha az duruyor ki bu durum sağlık sektörü çalışanlarına daha kapsamlı olarak ulaşmanın önemine işaret ediyor. Sağlık sistemi paydaşlarının bir araya getirilerek, hastalıkların önlenmesinin her bir paydaş açısından uzun vadeli kazanımlarının anlatılması önemli.

Standart ama uyarlanabilir çerçeveler oluşturmak

Paydaşlar zorlu koalisyon oluşturma sürecini tamamladığında, farklı misyon, neden ve perspektiflere sahip birbirine benzemeyen iş yerlerinin birleştirilmesindeki günlük zorluklarla başa çıkmak durumundalar. Tüketiciler sağlık hizmetlerinin bütüncül bir deneyim için daha iyi entegre olmasını bekliyor. PwC’nin Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019 küresel tüketici araştırmasına göre tüketicilerin üçte biri sağlık ve sosyal hizmetlerin daha iyi entegre olması için fırsat olduğuna işaret ediyor.

Karar alma süreçlerinde verilerden yararlanmak

Öngörüye dayalı analitik hem bireysel davranışlar hem de popülasyonların davranışlarını göz önünde bulundurmak için kullanılabilir. Çoğu tüketici değişim için bireysel bir sorumluluk hissetse de, PwC’nin Sağlık Araştırmaları Enstitüsü’nün 2019 küresel tüketici araştırmasına katılanların yüzde 47’si sağlık hizmeti sunan kurumların hastaların hastalık öyküsüne göre gelecekte hangi sağlık hizmetlerine ihtiyaçları olabileceğine yönelik tahminlerini paylaşmadıklarını belirtiyor. İnsanların motivasyonu olsa dahi, sıklıkla kronik durumları önleyecek bilgi ve araçlardan yoksun oldukları görülüyor.

Toplumu anlamak ve toplumun ihtiyaçlarına yanıt vermek

Sağlık stratejisinin herhangi bir sosyal belirleyicisinde başarılı olmak nihai olarak hedef topluluğun tepkisine bağlı. Süreci yürüten şahıs ya da kurumların toplumda güven inşa edebilmeleri için yeteri kadar güvenilir olmaları ve o alanda bilgili olmaları gerekiyor. Teknoloji de sağlık stratejilerinin sosyal belirleyicilerini geliştirmek için büyük potansiyel sunuyor; zira sağlık kuruluşları ve kamunun kırsal kesimlere ya da yetersiz hizmet alan bölgelere ulaşmalarını sağlayabilir.

Ölçmek ve yeniden düzenlemek

Sağlık sisteminde sosyal belirleyiciler yaklaşımının başarılı olması için deneyim, veri ve içgörülerle sistemin sürekli iyileştirilmesi gerekiyor. Geri bildirimler stratejilerin geliştirilmesini ve paydaşların hangi alanlarda süreçleri güçlendirmesi gerektiğini gösteriyor.

SDOH share image

İletişim

Bizi takip edin