Skip to content Skip to footer
Ara

Sonuçlar yükleniyor

Varlık ve Servet Yönetiminde Devrim: Üstel Değişimi Kucaklamak

Varlık ve Servet Yönetimi Devrimi - Üstel Değişimi Kucaklamak raporu varlık ve servet yöneticilerinin geleceğe yönelik beklentilerinin nasıl şekillenebileceğini, nasıl güvenle hareket edebileceklerini ve hâlihazırda sektörün karşı karşıya bulunduğu hızlı değişime nasıl ayak uydurabileceklerine değiniyor.

2014 yılında yayımlanan “Varlık Yönetimi 2020 - Cesur Yeni Bir Dünya” isimli raporumuzda gündeme getirdiğimiz önemli değişimler o zamandan beri ivme kazandı ve evrildi. Şimdi o raporda bahsettiğimiz oyun değiştirici altı unsurun önümüzdeki yıllar boyunca nasıl endüstrinin doğasını ve yapısını değiştirmesi beklenen dört ana eğilime dönüştüğünü ele alıyoruz. 

“Assets under Management (AuM)” hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. 2025 yılına kadar AuM’nin yaklaşık iki katına çıkarak, 2016 yılındaki 84.9 trilyon dolar düzeyinden 145.4 trilyon dolar düzeyine ulaşması bekleniyor.

Ana sonuçlar
  • Küresel olarak varlık ve servet yönetimi sektörü 2008-2009 küresel finansal krizden bu yana bazı zorluklar yaşıyor.
  • “Assets under Management (AuM)” hızlı bir şekilde büyümeye devam edecek. 2025 yılına kadar AuM’nin yaklaşık iki katına çıkarak, 2016 yılındaki 84.9 trilyon dolar düzeyinden 145.4 trilyon dolar düzeyine ulaşması bekleniyor.
  • Yukarıda bahsettiğimiz ve birbirleriyle bağlantılı 4 temel eğilimin sektörü bekleyen devrimin en önemli etkenleri olacağını düşünüyoruz.
Sektör şimdiden eyleme geçmeli
  1. Strateji- Varlık ve servet yöneticileri gelecekte kendilerini bekleyen manzaraya ilişkin net bir öngörüye sahip olup kendilerini farklılaştıracak yetkinlikler konusunda farkındalık sahibi olmalılar.
  2. Teknoloji - Her şirket tüm işlevleri etkileyen teknolojik değişiklikler karşısında teknoloji ile kucaklaşmalı. Çünkü hızlı değişen bir ortamda, gelecekte hangi firmaların kazanacağını teknoloji belirleyecek.
  3. İnsan kaynağı - Şirketler yeni becerilere ihtiyaç duyacaklarından çalışanlarına ilişkin yeni modeller benimsenmeliler. Şirketlerin bu evriminde liderlik becerilerine sahip tam donanımlı çalışanlar, hayati önem taşıyacak.

Varlık ve servet yönetimi sektöründeki devrimi yönlendiren dört ana eğilim:

Düzenleyici kurallardaki değişiklikler dolayısıyla yatırımcıların artan gücü fiyat rekabetini giderek artırıyor ve varlık ve servet yöneticileri için ücretlerde düşüş baskısı yaratıyor.

Teknolojinin sektörün tüm alanlarında yarattığı etkiyle, teknoloji uzmanları ve veri bilimcileri gelecekte sektörün başarısı için yaşamsal önemde olacak.

Küresel finansal krizden bu yana ortaya çıkan finansal boşlukları doldurmakta olan varlık ve servet yöneticileri, yeni varlık türlerine ve yeni kurumsal finansman ihtiyaçlarına kaynak sağlamaya devam edecekler.

Aktif, pasif ve alternatif yönetim stratejileri, çoklu varlık sınıflarına dayalı ve sonuç odaklı çözümlerin yapı taşları haline geliyor.

Varlık ve Servet Yönetimi - 4 Ana Eğilim

İletişim

Umurcan Gago

Umurcan Gago

Varlık ve Servet Yönetimi Sektörü Lideri, PwC Türkiye

Telefon: +90 212 326 6098

Bizi takip edin